3000
VUOSI-
MILJOONAA
SUOMEN KALLIOPERÄ
FINLANDS BERGGRUND

Geologinen tutkimus on viime vuosina edennyt nopeasti ja muuttanut jopa maailmankuvaamme. Suomen kallio perä- 3 000 vuosimilloonaa antaa täysin uuden kuvan kallioperämme rakenteesta, koostumuksesta ja kehitysvaiheista. Kallioperämme eri kokonaisuuksia käsittelevien lukujen lisäksi käydään läpi nykyaikaisen geologian perusteet.
Kirja sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille, alan harrastajien käsikirjaksi, geologian perusteokseksi sekä soveltuvin osin myös ammatilliseen koulutukseen ja lukio-opetukseen.

 • Lähes 400 sivua uusinta tietoa
 • Kirjoittajina eri osa-alueiden johtavat asiantuntijat
 • 100 havainnollista karttaa ja kaaviota
 • 150 kuvaa kallio perästä ja kivistä
 • Korkeatasoinen neliväripainatus
 • Mukana ajan tasalla oleva, kattava kallio perä geologinen sanasto

Kirjan sisältökokonaisuudet: (Bokens innehåll)

1. Suomen kallioperän tutkimuksen historia
2. Geologian peruskäsitteitä
3. Suomen kallioperän yleispiirteet
4. Arkeeinen kallioperä
5. Pohjois-Suomen liuskealueet, kerrosintruusiot ja granuliittialue
6. Karjalaiset liuskealueet
7. Svekofenniset liuskealueet
8. Proterotsooiset orogeeniset syväkivet
9. Rapakivigraniitit
1 0. Suomen alkalikivet
1 1. Peruskallion myähäiset kehitysvaiheet
1 2. Meteori ittitörmäyskraaterit
13. Vendikaudesta nykyaikaan
Kallioperägeologista sanastoa

Boken kostar 250:-FIM plus porto och kan beställas från :

  Irrota tai kopioi tilauslipuke ja lähetä se osoitteella:
  Suomen Geologinen Seura
  c/o Geologian laitos
  PL 11,00014 HELSINGINYLIOPISTO

  Tilaukset myös:
  Telefax(09) 191 23466
  Puh.(09) 191 23412/Arto Miettinen
  Sähköposti: arto.miettinen@helsinki.fi

©2001- GeoNord