Långban - The mines, their minerals, geology and explorers

red. Dan Holtstam och Jörgen Langhof

En i Sverige föga känd men världsunik naturhistorisk skatt finns gömd i berget i Långban. Inte mindre än 270 olika mineral har hittills registrerats, varav en del är världsunika. Fortfarande görs årligen nya intressanta fynd i varphögarna.

Långban är namnet på en sjö och en by i Värmland. Vid denna natursköna och traditionsrika plats finns en naturhistorisk skatt gömd i berget. Sannolikt har det funnits gruvor i Långban i mer än 300 år och dessa bröts först på järnmalm. I mitten av 1800-talet började man också utvinna mangan. I samband med detta upptäcktes flera nya mineral med ovanlig sammansättning, och Långbans rykte som ett mineralogiskt ymnighetshorn spreds snart över världen.

Mineralvetenskapsmän och amatörsamlare har under lång tid fascinerats av komplexiteten hos dessa ofta färgrika mineralassociationer. När det gäller mineralrikedom kan Långban väl mäta sig med välkända fyndorter som Franklin i New Jersey, USA, och Tsumeb i Namibia. Till dags dato har närmare 270 olika mineral registrerats från Långban. Många är fortfarande unika för världen. Varje år görs nya intressanta fynd i varphögarna.

För första gången har författarna djuplodande beskrivit fenomenet Långban i en vacker och rikt illustrerad bok. Boken behandlar många olika aspekter på Långbanfyndigheten, alltifrån det regionalgeologiska perspektivet till ingående beskrivningar av mineral. Den beskriver också gruvornas historia och porträtterar viktiga personer som förknippas med Långbans mineralogi. Mer än tvåhundra illustrationer ingår, varav 115 är mineralfoton i fyrfärg. Verket avslutas med en omfattande bibliografi med 567 referenser.

Språk: Engelska. Format: 220 x 293 mm.
Omfång: 218 sidor. Klotband.
Riktpris: 450 SEK
Raster Förlag

För mer information kontakta: professor Ulf Hålenius, Naturhistoriska riksmuseet, tel. 08-519 540 33, e-post ulf.halenius@nrm.se eller bokförläggare Magnus Winbladh, Raster Förlag, tel. 08-642 20 16, e-post info@raster.se

Boken kan också beställas direkt från Naturhistoriska riksmuseet och priset blir då troligen lite lägre än om Du köper den i bokhandeln.

©2001- GeoNord