VÄLKOMMEN TILL GEONORD

Orienteringskarta:
GeoNord Information om GeoNord. Regler, tjänster, försäljning, att publicera och copyright. 20 år med Geonord.
Uppdateringar Senaste uppdateringarna hittar Du alltid här.
Sök på GeoNord GeoNord är stort. Klicka på länken och du får en avancerad sökmotor.
Skriv meddelanden på anslagstavlan. Sök kontakt med andra samlare. Byt e-mail. Sök efter tips.
Lagar Minerallagen i Sverige och Norden och annat matnyttigt.
Samlaretik Vad Du bör iaktta vid utövandet av Din hobby. Vem ger Dig tillstånd?
Mineraljakten SGU har varje år en Mineraljakt. Information kan Du hitta här.
Grundämnen Periodiska tabellen med exempel på mineral samt data.
IMA Nya godkända mineral av International Mineralogical Association (IMA). Uppdateras kontinuerligt.
Nomenklatur Ändringar och rättelser från International Mineralogical Association (IMA).
Historisk geologi En samling uppsatser av Docent Göran Kjellström.
Regional geologi Regional geologi lokalt eller över större områden.
Analysmetoder En samling uppsatser av Docent Göran Kjellström.
Undervisning Varför samla mineral och några grundläggande tips, samt ett geologiskt uppslagsverk med över 400 bilder.
Mineral Vad är nytt i mineralväg.
Smyckesten Att slipa mineral och tillverka smycken. En mycket stor samling cabochoner.
   
Fossil Information om fossil.
Fluorescens Information om fluorescens. Fluorescenta svenska mineral. Ny version!
Mineralbilder Över 300 mineralbilder från Norden och hela världen.
Guldström
Nyheter Rapporter från mineralhändelser i Sverige. Mineralsamling stulen! Ädelstenar stulna 2011.
Landskapstenar Landskapsstenar och månadsstenar.
Föreningar
Gäster hos Sällskapet GeoNord.
Göteborgs Geologiska Förening.
Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.
Långbanssällskapet.
Västerbottens Amatörgeologer.
Västerås Amatörgeologiska Sällskap.
Sundsvalls Geologiska Sällskap.
Region Norr.
Sverige.
Mineralföreningar i Norden och hela världen.
Försäljning Företag och enskilda samlare som vill erbjuda Dig tjänster.
Sponsring GeoNord gör här reklam för Mineral i Sverige, Stein, Geologins dag, Finlands bergrund,etc.
Fyndorter Besökslokaler för Din hobby. Byggs ut regelbundet med ny information.
Svenska gruvor
Bilder på svenska gruvor och stenbrott.
Besöksgruvor Geologiturism.
Mineral museer Museer och utställningar i Norden som har geologisk information.
Mineralmässor Mineralmässor i Norden och världen.
Mailgrupper Gå med i en mail-grupp och Du får många nya vänner.
Mineralbyte Här kan Du hitta samlare från hela världen som söker efter bytesvänner.
Böcker Ett urval av lämplig geologisk litteratur. Gamla och nya böcker för nybörjare till professionella.
Tidskrifter Ett urval av de bästa geologiska tidskrifterna för alla. Nu också Föreningstidskrifter.
Dataprogram Dataprogram för geologi och mineralogi. Ett måste för Dig som vill organisera Din samling.
Datasökning Databaser på Internet för sökning av information.
Sökning Litteratursökning och de vanligaste sökmotorerna.
Länkar Ett huvudregister av länkar hos GeoNord. Norden eller hela Världen.
Tipsa GeoNord om nya bra länksidor inom geologi, mineral, fossil och ädelstenar eller vad Du vill.
6.168.243 visitors

©2001- GeoNord