FÖRENINGSTIDSKRIFTER 2020


Här presenteras föreningstidskrifter från lokala geologiföreningar.
För att få tillgång till tidksriften eller medlemsbladet måste Du i regel söka medlemskap i föreningen.
Adresser till föreningen hittar Du på Geologiföreningar i Sverige.
Anmäl Ditt föreningsblad till GeoNordredaktionen.

Listan är i bokstavsordning:


AC-Geologen

AC-Geologen är ett informationsblad för Västerbottens Amatörgeologer och ges ut två gånger per år. Den innehåller protokoll, förenings- och utfärdsprogram, mässor, artiklar, fyndortsbeskrivningar, och tidningsnotiser. Rapporter från mineralexkursioner har ett dominerande inslag samt minikurser i geologi med mera. För aktuell information gå till föreningssidan.


Agaten

Geologiklubben i Helsingborg ger 2 gånger om året ut en medlemstidning som heter Agaten.
Kontaktperson: Mona Haraldsen tel: 042-911 24 info@geohbg.se.
Innehållet omfattar framför allt information om klubbens verksamhet samt artiklar som våra medlemmar och andra intresserade har skrivit. Vill du veta något mer kan du kontakta Geologiklubben i Helsingborg.


Aitlingen

Gotlands Geologiska Sällskaps tidskrift heter Aitlingen. Redaktör är Siv Knoke.


Ametisten

Västerdalarnas Geologiska Förening utger Ametisten, som utkommer 3-4 ggr/år. Det finns ingen utpräglad redaktör, alla hjälps åt med tidskriften. Västerdalarna har ingen e-mail adress ännu men Du kan hitta adressen här.


Bergkristallen

Vår tidskrift för Jämtlands läns Amatörgeologiska Sällskap heter Bergkristallen, kommer ut med två nummer per år, startade 1996. Styrelsen är redaktionen och ansvarig utgivare.
Innehållet är blandat men tar alltid med beskrivning på ett mineral (månadens mineral), försöker ha ett tema, så har vi t ex i flera nummer gått igenom Berggrunden i Jämtlands län, har haft Stenfolk på 1900-talet, som var ett försök att lyfta fram gamla amatörgeologer, verksamma redan i början på 1900 talet, som var okända för allmänheten, innan de föll i glömska.
Andra tema har varit djupdykning i någon intressant bok och kommande tema kan bli att berätta om kända mineralsamlingar och muséer. Vidare har vi alltid med en intervju med en medlem i föreningen, (som lottas ut,) för att få kontakt med medlemmarna så att säga. Vi berättar även kort om andra tidskrifter och nämner vissa intresssanta artiklar. Samt bevakar utkommen litteratur och facktidskrifter.


Berg och Mineral

Stockholms Amatörgeologiska Sällskap, SAGSs tidning heter Berg & Mineral (B&M). Medelmstidningen innehåller protokoll, möten och utfärdsprogrem, mässor, mineralfynd och lokaler med mera. Redaktörerna heter Anders Ersson och Erik Bjernulf. För kontakt ta kontakt med hemsidan.


BGS Bulletinen

BGS Bulletinen är medlemstidningen för Bergslagens Geologiska Sällskap. Ingen redaktör har anmälts. BGS-Bulletinen publiceras inte för närvarande.
BGS-Bulletinen innehöll aktuell information till medlemmarna i föreningen såsom program, information om aktuella mässor men även intressanta mineralartiklar författade av föreningens medlemmar. Även artiklar från andra föreningsskrifter publiceras i Bulletinen efter tillstånd av respektive artikelförfatttare. Bulletinen distribueras förutom till alla BGS-medlemmar till samtliga kända föreningar i Sverige.


Bumlingen

Bumlingen är en medlemstidning för Göteborgs Geologiska Förening. Den kommer ut 2 gånger per år och har innehåller föreningsprogrmamet, utfärder, artiklar och tidningsnotiser. Redaktör är Bertil Larsson telefon 031-53 91 99.


Drusen

Hallands Geologiklubb utger 3 ggr /år tidskriften Drusen. Redaktör Owe Thalwitzer. För information kontakta Owe.


Granatåderbladet

Gnesta Geologiska Grupp utger Granatåderbladet uppkallat efter Sörmlands landskaps-sten-granatådergnejsen. Den kommer ut med 2 nr/år. Vi berättar om utflykter, har mässkalender, förmedlar viktig steninformation, berättar om utställningar och mässor vi deltagit i, vad som händer i Sverige för övrigt om vi fått veta nått kul.Redaktör är Karin Lundholm. Kontakta Karin om Du vill ha mera information.


Grottan

Grottan är Sveriges Speleolog-Förbunds tidskrift som ges ut fyra gånger per år. Den innhehåller artiklar om besök i grottor och om utforskandet av grottområden i Sverige och utomlands. Utrustning och metoder beskrivs, t ex en klätterteknik speciellt för speleologer.
Nyhetsnotiser om möten och kongresser och allmän föreningsinformation.
Redaktör är Jonas Peterson, Värmlandsvägen 167, 123 48 FARSTA.
http://www.speleo.se publiceras artikelrubrikerna och vissa utvalda artiklar.


Guldgrävar'n

Guld Grävarnas Förening , GGF, i ger ut Guldgrävar'n, som kommer ut 4 gånger om året. Omkring 1:a mars, 1:a juni, 1:a september och 1:a december. I tidningen GULDGRÄVAR'N - står det "allt" om vad som händer i "branschen". Den är givetvis gratis för våra medlemmar.


Guldvaskar'n

Guldvaskar´n som kommer ut 4ggr/år publiceras av Guldvaskarföreningen.
Redaktör är Sten Bergström.
Vår medlemskår finns i hela skandinavien med guldinmutningar för våra medlemmar både i Sverige och Finland.

Hälleflintan

Upplands Geologiska Sällskaps föreningstidskrift heter Hälleflintan och utkommer cirka 4 gånger per år. Hälleflintans innehåll förutom mötes- och exkursionsinformation även populärgeologiska artiklar. Redaktörer för Hälleflintan är Gunvor Bengtsson och Rolf Frankenberg (ordf.). Vill Du söka kontakt gå till föreningssidan.


Litofilen

Litofilen, medlemsblad för Västerås Amatör Geologiska Sällskap, utkommer två gånger om året och innehåller vårt föreningsprogram och andra föreningsangelägenheter, gedigna artiklar om fyndorter, reportage från utflykter, notiser mm. Redaktör är Solbritt Evensson, Markörgatan 3D, 723 38 Västerås, Tel. 021-18 22 10.


Markkontakt

Västerbottens Geovetenskapliga Förening har en tidskrift som heter Markkontakt. Den började utges 1985 och kommer ut med fyra nummer per år, oftast 28 sid/nr eller ca 50 om det är ett dubbelnummer med något tema. ISSN 0282-7115, postgironr 4866352-0.
Ansvarig utgivare är Mauno Lassila och delredaktör. Den andre delredaktören heter Anders Öhlén.
Innehållet är brett globalt geovetenskapligt. Vi har haft artiklar om berggrund och mineral samt en artikel om byggnadssten i Umeås stadskärna.Vid flera tillfällen har vi anordnat stadsvandringar, diverse exkursioner (oftast en per år), guldvaskning mm.


Pegmatiten

Västra Värmlands Amatörgeologer ger ut medlemstidningen Pegmatiten. Sekreteraren i VVAG sekr Elisabet Westergren tel 0570 19 34 42 har hittills fungerat som redaktör. Innehållet är lite blandat. Föreningen skickar med senaste nummer, där fanns bl a en intressant artikel om  mineral i Sverige enligt Handbook of Mineralogy.


Skriftgraniten

Roslagens Geologiska Förening i Norrtälje har en tidskrift med namnet Skriftgraniten och innehållet består av redovisnig av utflykter, föreningsnytt, intressanta notiser, tävlingar m.m. Vill du veta mera ta kontakt med Lars Pettersson Pl 8812, 761 74 Norrtälje.


Skrivkritan

Skånes Geologiska Sällskap utger Skrivkritan. Redaktör är Torsten Svensson. Säskilt att framhäva är den blygsamma rubriken: Stuffplock ur tidningsartiklar. Den innehåller uppemot 100 talet citat ur ett 15 tal tidningar - både svenska och utländska - med geologiskt anknytning. Detta måste vara den mest omfattande sammanställningen på geologiska artiklar i svensk (amatör)geologi.
Vill Du söka kontakt gå till föreningssidan.


Spinellen

Amatörgeologiska föreningen Spinellen Eskilstuna, ger ut medlemsbladet två gånger om året, vår och höst. Innerhåller aktuellt inom föreningen som exkursionsrapporter, studiecirkelverksamheten och artiklar med geologiskt innehåll, föreningens ordförandebrev till medlemmarna. Intressanta notiser från olika publikationer i Sverige och de övriga nordiska länderna.
Ansvarig fasta medarbetare är Eva Arnell-Nilsson och Bernt Pettersson.


Stenbiten

Tunabygdens Geologiska Förening utger medlemstidskriften Stenbiten som utkommer fyra gånger per år. I Stenbiten publiceras föreningens och museets aktiviteter. Inga artiklar har puböicerats på flera år.


Västerbergslagens Geologiska Förening

Betr. föreningstidskrift har vi hittills inte ansett oss ha resurser att dra igång en sådan. Vi har haft det uppe vid flera tillfällen och skulle gärna vilja ha ett regelbundet utkommande föreningsblad men vi vet också vilket tungt jobb det är.
F.n. sänder vi ut ett aktivitetsbrev 3-4 gånger per år till våra medlemmar och närliggande föreningar. Skulle vi komma på andra tankar återkommer vi snarast till GeoNord. Evald Persson.©2001- GeoNord