LITTERATUR & BOOKS

Att hitta lämplig svensk litteratur riktad till amatörgeologer & mineralsamlare med varierande kunskapsnivå kan vara svårt.
Samma gäller för de som slipar halv- och ädelstenar. Listan presenteras i bokstavsordning omfattar ett litet urval av geologisk litteratur och har till syfte att ge uppslag till fördjupade studier i ämnet.

Där finns också professionell litteratur, litteratur från olika geologiska undersökningar med mera och vill inte göra gällande för att vara heltäckande.
Många böcker i denna förteckning kan var utgångna från förlaget och antikvarist intressanta.

Du har inte hittat det Du sökte? Klicka på booksymbolen så kommer du till sökmotorer på nätet.

  This book list is under construction and will probably never be finished. It is primarily intended for the Swedish Rockhounds. You will however find English books here too, so look carefully. Any suggestions and additions to this list should be addressed to the editor.

You did not find what You were looking for? Click on the book symbol and You will come to the bookshop link page. Good rock-book hunting.

BÖCKER - BOOKS
  A - B - C   D - E - F - G   H - I - J - K  L - M
  N - O - P- Q   R - S  T - U - V - W- Z - Ö - Ø


©2001- GeoNord