GEOLOGISKA ANALYSMETODER

I GeoNord:s nya kapitel Geologiska analysmetoder innefattas geostatistiska, geokemiska, geofysiska, mineralogiska och petrografiska analysmetoder.

Geostatistiska analysmetoder kan omfatta allt från EDA (explorativ dataanalys) till GIS (geografiska informationssystem).
Geokemiska analysmetoder omfattar som namnet anger kemiska analyser av grundämnen, metaller eller andra spårelement som som man kan hitta i sediment, berg- och jordprover, växtrester eller vatten.
Geofysiska analysmetoder kan omfatta gravimetriska och elektriska mätningar.
Mineralogiska analysmetoder är ett stort ämne omfattande instrument och medel att identifiera mineral, ex. röntgenundersökning, kristallografi, kemi, fysikaliska egenskaper eller på vanlig svenska mineralidentifiering.
Petrografiska analysmetoder kan omfatta allt från beskrivning och klassificering av bergarter genom optiska mätningar av tunnslip till blockletning i naturen. Blockletning kan också placeras under geostatistiska analysmetoder.

Geostatistiska analysmetoder

Geokemiska analysmetoder

Geofysiska analysmetoder

Exempel: Gravimetrisk karta över Indalsälven norr om Alnön i Sundsvall.

Mineralogiska analysmetoder

Exempel: Röntgenundersökning av mineral.

Petrografiska analysmetoder

Exempel: Tunnslip av nefelin syenit, Khabozero, Kola, Ryssland.


Denna nya webbsida kommer att byggas ut med tiden.

Du som har särskild kunskap i geostatistik, geokemi, geofysik, mineralogi och petrografi välkomnas att här publicera en eller flera rapporter för allmänheten och geologintresserade amatörer. Du når då en stor publik varje vecka påGeoNords webbsida. Publiken kommer inte bara från Norden utan från hela världen. Näst efter Sverige kommer de flesta från USA, Norge, Finland, Danmark och så vidare i fallande ordning från över 49 länder.

Du får fritt välja att skriva på engelska eller svenska. Är texten på engelska kommer den att länkas från den engelska ingångssidan.

Du behåller alltid copyrighträtten.©2001- GeoNord