VÄXTER OCH MINERAL DEL 2.

Ett av de mest besökta sidorna har tagits bort på begäran på grund av för många och långa citat.

Här finns referenslistan om Du är intreserad av att fördjupa dig i ämnet.

Sidan 1-2 Växter och mineral av Maria Edfast G 15 b, 1998.
Till hennes uppsats anger hon följande källor :
Forskning & Framsteg 3/ 97, Den nordiska Floran 1992 av B.Mossberg och L. Stenberg.
Sidan 3-10 Kopparnejlikans Klan av Tomas Ljung, som till sitt arbete använde följande källor - Leif Andersson i tidskriften Stenbiten, W.Ernst 1974, Olof Rune 1957 SBT 51:1.Olof Rune l958 Blyttia 46:1, K Törmä 1996 Viscaria.
Sidan 10-11 Växt med smak för metaller samt Gruva i miniatyr är tagen ur tidskriften Chemical & Engieering News.
Sidan 11-14 Att finna en sten med en blomma, Sjömalm och Aluminium av bl a Leif Andersson och Olof Danne är tagen ur tidskriften Stenbiten.©2001- GeoNord