MÅNGSBODARNA

©2014 Antti Hulterström & GeoNord

Norr om reservatet Mångsbodarna, Dalarna, med sågverk, hyvelhus, tvärtöversågen och skvaltkvarnen finns Mångsbodarnas sandstenbrott. Brytningen har pågått i industriell skala sedan 1900-talets början och marknadsförs numera under namnet Wasasten. Företaget startades 1991.

Stenen som numera klassas som Älvdalskvartsit, men i folkmun kallas den fortfarande för Dalasandsten, bildades för 1,4 miljarder år sedan i ett forntida havsdelta.
Sanden fördes dit av vågorna och bildade avlagringar på havets botten. Avlagringar som nu framträder som en vacker sedimentstruktur i stenen. Ordentliga regnskurar föll över området och det var mycket varmt. Järn fördes ut i havet och oxiderades där – vilket inte minst ger Älvdalskvartsiten dess rödaktiga färg. För det var här Älvdalskvartsiten föddes.
Besöker du stenbrottet kan du se hur ränderna i stenen går i olika vinklar. Det beror på hur havsbottnen lutade när stenen bildades.
Sandstenen är kvartsrik och uppvisar ofta en vacker strömskiktning. Böljelsagsmärken, strömlinjer, torksprickor och till och med märken efter regndroppar kan ses.
Sandstenslagret har en mäktighet på ca 800m. Den saknar fossil.

Vill du besöka sandstenbrottet, vilket jag kan rekommendera om du vill studera geologi, är att kontakta Wasasten på 0251-540 00 för besökstillstånd under arbetstid eller att besöka området under helg eller semesterstängd tid. I det senare fallet måste bilen parkeras utanför bommen.

Om ditt besök sker under arbetstid finns det möjlighet att få se hur sandstenen sågas.
Annars är det en fantastisk upplevelse att vandra omkring på området och studera kasserade sandstensblock och även andra stenar som man slipat, men kasserat av olika skäl, ex. larvikit, kyanit från Horrsjöberg och mycket mera.
Räkna med att ett besök tar hela dagen för området är stort. Ta med dig fika, lunch och vatten.

Infarten till området vid bommen.

Själva industriområdet med såg och lagerbyggnad.

Ett ypperligt exemplar av botten konglomerat under sandstenen.
Sandstensblock som skall bearbetas.

I de följande bilderna kommer jag att visa vad man kan se utan geologhammare, men med kameran.

Ett ypperligt exemplar av torksprickor.
Här ett exempel på böljeslagsmärken som tog slut.
Det äldre brottet som inte längre används.
Det övre och större brotet.
Extremt fint exemplar av böljeslagsmärken.
Torksprickor i sandsten.
Torksprickor i sandsten.
Korsskiktning i sandsten med lager av vit kvarts.
Exempel på produkter för marknadsföring.
Exempel på produkter för marknadsföring.©2001- GeoNord