Sten- och mineralmässan i Ylämaa, Finland

©Text och bild av Geonord.

©2001- GeoNord