Sten- och mineralmässan i Långban, Sverige

©Text och bilder Geonord.

©2001- GeoNord