Sten- och mineralmässan Kinnekulle i Skaraborg, Sverige

©Text och bilder Lars Rosengren och Holger Buentke

©2001- GeoNord