AMATÖRGEOLOGISKA FÖRENINGAR I NORGE 2021

Rock & Mineral Associations of Norway 2021


Informationen till adressregistret är hämtad från NAGS nya hemsidan på The Norwegian Society of Mineral Collecters (NAGS). Tidigare kallad för : The Norwegian Rock & Mineral Guide". Lista omfattar endast 41 NAGS-anslutna föreningar. Med reservation för felaktigheter.

  Do you plan to visit Norway? Why not get in touch with the Rock Club in the area you plan to visit and make some new friends. The clubs are in alphabetic order. NAGS has a homepage at: The Norwegian Society of Mineral Collecters (NAGS). Previously called: The Norwegian Rock & Mineral Guide".

NAGS STYRELSE / NAGS COUNCIL

Alla föreningar anslutna till NAGS finns på denna länk.

All the clubs are found on the link above.


,


©2001- GeoNord