SUNDSVALL LOGO

SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen under året

Ordförandegrupp

Christer Wiklund, Bakstugevägen 13, Njurunda
Tomas Binett, Bäckebovägen 18B, Sundsvall
Jens Vikström, Armégatan 4, Timrå

Sekreterare Majvor Orrhede, Bäckgatan 9B, Sundsvall
Kassör  Lars-Olov Nilsson, Sågverksvägen 99, Alnö

Övriga

Sven Jonasson, Östloning 153, Indal
Kerstin Axelsson, Dehlinsvägen 38, Alnö
Torbjörn Larsson, Övre Raholmsvägen 33, Alnö

Styrelsen hade 2 planeringsmöten under året den 14 januari och 18 juli
Årsmötet hölls 5 mars
Årsavgiften har för året varit 120kr per familj

Studiekvällar 

·      12 februari informerar Sven om klimat, om istider och värmeperioder i jordens historia.

·        5 mars i samband med årsmötet visas en film om Bjurälven, om dess kalkgångar och med vatten som försvinner i underjordiska flöden.

·      19 mars kom Björn Lund, seismolog från Uppsala, och talade om efteristidens jordbävningar. Han visade hur landet nu reser sig under 20000år och ger sättningar och spår i landskapet, ex Pärvieförkastningen. Senaste 18 åren har vi haft ca 9000 mindre jordbävningar i Sverige, flest vid Burträskområdet, men även många i trakten av Hudiksvall.

·      2 april talade Torbjörn om vad som väntar oss i Vetlandaområdet på vår resa i juni bl.a.  guldvaskning och gruvbesök. Sven visade på den senaste tidens vulkanutbrott.

·        22 oktober i vår nya lokal hos Lions. Tobias, vår guide i Ädelfors kom och talade om mineralbildning i olika bergarter. Han beskrev hur mineral förs med i bl.a. vulkanlava, från magmakammare in i gångar med vatten och i heta källor i havet. Han klargjorde också hur och var vi kan finna guld!

·      2 oktober tittade vi på sommarens fynd. Det gällde i första hand Faluresan och Tomas och Christer fyllde på med fakta och vi fick medförda stenar identifierade. Vi fick en redogörelse för besöket på Storholmen och höra lite om kolgruvan i Nyvång i Skåne.   

·        29 oktober visade vi varandra bilder och stenar från sommarens utfärder. Christer visade oss bilder från sin resa till Sydafrika. Han beskrev geologin där, berg, öknar och spännade formationer. 

·        12 november gav oss Sven en kväll med guld, om guldrusch i USA och hur vi använder guld idag, inte bara i smycken utan nu även i batterier.

·        26 november talade Christer om periodiska systemet, som i år fyller 150år. Han talade om systemets olika grupper och deras karaktärer.

·        11 december firade Sällskapet jul med skinka. Vi roade oss med tipstolva med priser och julklappar. Sven gav oss en aktuell rapport om gasledningar i Östersjön och genom Europa. Och vi fick en diskussion om CO2- utsläpp.

Utfärder

·        27 april åkte vi till Färila, där skogen brann sommaren 2018. Stora områden av skog står nu bränd och vi fick se hur träden står svarta och undervegetationen är borta. Vi fick också se en utställning i Färila om branden och senare också se hur man nu avverkar det brända området.

·        18 maj gjorde vi en utfärd till Mellanfjärden, till Tjuvön och gick över stora klapperstenfält samt letade corderit. Vi kom till fiskeläget Vattingen och letade där upp ett diabasblock med klang.

·        1 juni for vi till Härnösand och ut till Smitingen. Där guidades vi upp på berget och såg på stenformationer som havet slipat under årtusenden efter istiden. Imponerande grottor och ”puckelpist”-hällar och stenstatyer kantade vår vandring. Vi åkte till Gånsvik och såg fler grottor men hittade inte grafitgruvan.

·        13-16 juni åkte vi söderut. Vi stannade i Sala och gjorde en vandring i gruvområdet eller gjorde ett gruvbesök med guidning i den gamla silvergruvan. Nästa dag efter övernattning åkte vi vidare till Ädelfors. Här mötte oss vår guide Tobias, som visade oss flera gruvor i området bl.a. Sunnerskog gruvan. Han visade också oss hur man fångar guldet i vattenrännan med vaskpanna. Vi blev alla berikade med många guldkorn att bära hem. Våra reseledare Kerstin och Torbjörn hade ordnat en intressant och trevlig resa för oss.

·        31 augusti for vi till Bergsåker, där landskapet förändras av vägbygge på E14 och järnvägsplanering över dalgången. Vi studerade lerlager och sprängt berg med pegmatitgångar.

·        28 september åkte vi till Alnö. Där tittade vi på strandhällar vid Ås och studerade alnögångarna. Vi såg i många fina block de speciella former vi bör kunna från Alnö.

·        12 oktober besökte vi Stena Recycling i Töva. Här samlar man brukade kablar från hela landet och mal ner dom för att separera metaller, koppar och aluminium och även plast för att återanvända. En imponerande verksamhet, som vi fick ta del av!

Vi har en hemsida på GeoNord, där man kan se vårt program och gamla händelser.
Vi har bytt lokal i år och finns nu centralt i staden, i Lions lokal. Där ses vi på studiekvällarna.  Fika ordnar kvällens värd för 20kr och samtidigt lottar vi ut skänkta stenar.
Geologins Dag missades i år, då den sammanföll med Stenstadsdagarna.
Sven och Christer har visat vår kunnighet genom att guida och föreläsa i andra föreningar.
Peter Kresten, geologvän från Uppsala, har deltagit i skrivande av en ny bok om Alnö geologi. Christer har varit med honom på Alnö i arbetet med boken. Sällskapet har också deltagit i möten med Sundsvalls Natur och Friluftsråd.

Sundsvall Geologiska Sällskap har som ambition att öka medlemmarnas intresse för geologi och genom studiekvällar och exkursioner öka kunskaper och förmåga att läsa av landskapet och stenarna vid våra fötter. Vi har kunniga medlemmar som inspirerar oss och vi söker också information utifrån. Vi har ökat vårt medlemsantal och vill naturligtvis att alla skall finna ny kunskap i detta vårt stora intresse om vad som hände och händer på vår jord dvs. geologi. Vi skall mötas i gemytlig samvaro med vänner som också finner nöje i att lära om berg och sten.

Vi ses över en sten!

Styrelsen


©2001- GeoNord