SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Kalcitfynd i Timrå 2007

 

Juni-07 gjorde mineraljägaren Jens Vikström sitt livs fynd. I en kalkgång i berggrunden i Timrå upptäckte han en hålighet; ett kristallrum, fyllt med väl utvecklade kalcitkristaller sittande i väggarna tillsammans med svavelkis och fluorit.

Kalkgångens ursprung är troligen att hämta i en hydrotermal fas av den karbonat-vulkanism som inträffade på norra Alnö i ordovicisk tid.

Väl medveten om den övermäktiga uppgiften att själv ta hand om ett sådant fynd, ringde han omgående två andra stengalningar; Christer Wiklund och Tomas Binett, båda också medlemmar i Sundsvalls Geologiska Sällskap, för att få råd och hjälp.

Försedda med mejslar och spett lyckades de utvinna c:a 100 kg kalcit-stuffer och lösa kristaller. Flera stora flak bärande kristaller med mått upp till 10x6 cm, och ett större antal stuffer av en handflatas storlek eller större blev resultatet. Alla med välutvecklade stora hexagonala kalcitkristaller. 

Nu tar ett rengöringarbete vid, eftersom kristallerna är täckta av jord, lera och andra mineralbeläggningar. Med pensel och tandborste behandlas kristallerna genom svag syra och vattensköljning i omgångar för att presentera kristallerna i sin bästa kostym. Försiktighet är A och O i detta arbete, eftersom kalciten lätt etsas av syran om den får verka för länge.

Genomgående för de flesta kristallerna är att små svavelkiskorn är inväxta i dem, vilka ser ut som gula metallflagor i dagsljus.

En stor mängd finkornig svavelkis finns också vid basen av de stora kristallerna på stufferna. Den får en metallisk gul färg vid rengöringen, vilket gör att stufferna blir anslående.

 

 

Text: Jens Vikström

Foto: Tomas Binett©2001- GeoNord