Urtidsdjur i Urshults sockenstuga

© Claes Bergman

Inbjudan till visning av ”Svenska Fossil”
Söndagen den 23 juni 2 002 kl 14.00
I Urshults sockenstuga


23/6-4/8 och 28/9 2 002 Geologins Dag
Holger Buentke, Lugnås

Alla vet vi att Småland är stenrikt, titta bara på alla dessa fantastiska stengärdsgårdar. Tyvärr finns där inga fossil, dem hittar du i vandringsutställningen ”Svenska fossil” med förstenade djur och växter från hela Sverige. I utställningen presenterar Holger Buentke ett urval av svenska fossil, där han försöker att lyfta fram respektive landskap. Utställningen är ett samarbete mellan Holger Buentke, amatörpaleontolog med ett mångårigt förflutet på olika styrelseposter inom svensk och nordisk amatörgeologi från Lugnås, Västergötland, Hembygdsföreningen Gamla Urshult och Medborgarskolan Tingsryd

Fossil kan vi möta i fönsterkarmar ,på gångplattor och ibland på gamla milstenar i kalksten från Öland, Västergötland och Jämtland, som har använts som byggnadssten på flera ställen i landet .När du är på centralstationen i Stockholm titta då på bläckfiskskalen (ortoceratiter) i golv och trappor.
Fossil är lämningar av djur eller växter som levde för mycket länge sedan och som efter sin död har sjunkit till havets botten ,där de har bevarats inbäddade i sediment .Det är i sedimentära bergarter som sandsten, kalksten, skiffer mm vi hittar dem idag. Fossil är en viktig del för förståelsen av livets utveckling.

Jorden har bildats för ca 4 600 miljoner år sedan. Den var då ett glödande klot och det tog många miljoner år innan den svalnade så att liv var möjligt. De äldsta kända fossilen är 3 400 miljoner år gamla stromatoliter (biomattor som förr kallades blå-gröna alger) från Australien, där moderna former fortfarande finns kvar. I Sverige finns 1 000 till 2 000 miljoner år gamla stromatoliter i Kalix skärgård, i Dannemora i Uppland, Omberg i Östergötland och på Visingsö i Småland. Stromatoliter finns också i yngre, ordoviciska lager i Västergötland och Jämtland.

Det har funnits många livsformer under årmiljonerna, somliga har bevarats, somliga inte. Alla har inte funnits i Sverige heller. Jag visar några av dem : stromatoliter och sandkoraller från Kambrium, ca 545 miljoner år gamla släktingar till dagens koraller och trilobiter ,kräftdjur som med ca 10 000 arter har funnits i mera än 200 miljoner år.. Sedan kommer kristalläpplen eller stenpotatis som Linné kallade dem, och sjöliljor och graptoliter och koraller .I Småland finns fossil vid få ställen, till exempel vid Kalmarsund, sjön Hummeln och på Visingsö i Vättern.

På skärmarna kan du läsa mera om dessa fossil. Du får också veta i vilka bergarter det finns fossil och var i Sverige man kan hitta dem. Den Geologiska Tidsskalan visar jordens olika perioder och viktiga händelser, från bland annat Småland. Där finns också en lista med Geologisk litteratur från Småland

Välkomna


holger.buentke@telia.com tel: 0501-405 12

Utställningen har förut visats i Borlänge där den lockade ett tusental besökare, däribland många skolbarn. Den visas samtidigt i Brunflo i Jämtland.
©2001- GeoNord