MINERALTURISMENS UTVECKLINGSPOTENTIAL
I NORRA DELARNA AV FINLAND OCH SVERIGE

Av Risto Vartiainen
Geolog, gemmolog FGA

Geologiska forskningscentralen
PB 77
FIN-96101 ROVANIEMI
FINLAND
e-post:risto.vartiainen@gsf.fi


I finska Lappland finns också byggnadssten , som kan ses på kartan nedan.

Bild 12.


Tillbaka till Mineralturism
©2001- GeoNord