BILDER FRÅN GEOLOGINS DAG 2003

©2003 Erik Huss i samarbete med GeoNord.

Geologins dag tilldrog sig i år omkring 13 000 besökare, som erbjöds över 300 aktiviteter på ett 80-tal platser över hela Sverige, från Kämpinge i söder till Vittangi i norr. På flera platser slogs publikrekord, bland annat Svenska Bergmaterialindustrins ?Öppen Täkt? som hade mer än dubbelt så många besökare per täkt som för två år sedan. Många arbetstimmar från lokala arrangörer gjorde Geologins dag möjlig.
Händelsen med Anna Lindh dagen innan och Eurovalet dagen efter gjorde situationen tuff för många av oss, men trots detta valde många barn och vuxna att gå på Geologins dag, vilket vi får glädjas åt!
Invigningen den 13 september skedde på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och på massor av ställen över hela Sverige!
Här en liten bildkavalkad från invigningen.

Lena Liljeborg från Vetenskapens Värld invigningstalade varmt om geovetenskap och hur barn förhåller sig till geologi bland annat. Hennes professionella, men ändå personliga framtoning, gav invigningen en trevlig atmosfär. Projektledare Erik Huss lyfte fram vidden av Geologins dag:
- På många ställen över hela landet sker idag en manifestation för geologi och geovetenskaperna. Det är denna lokala förankring som gör Geologins dag unik.
Foto Anders Kustås.
Ordförande i Föreningen för Geologins dag, prof. Stefan Claesson, satte in Geologins dag i ett större sammanhang. Vikten av geologiskt tänkade i samhället är en av Geologins dags paroller. Foto Anders Kustås.
Geologins Dag vänder sig till alla åldrar.

Här en glad besökare.

Kanske en blivande geolog.

Foto Erik Huss.

Som invigningsrit delade Lena en oöppnad geod som sen ställdes ut under Geologins dag på Riksmuseet. Geoden var skänkt av gemolog Mats Rundgren. Foto Anders Kustås.
Här är en demonstration av en populär aktivitet som alltid drar. Ordförande i Svenska Guldvaskareföreningen, Sten Bergström, visade hur en guldklimp ska hittas.
Foto Anders Kustås
Det gäller att locka med många aktiviteter.
Klättervägg går alltid hem.
Man kan alltid fantisera att det är en riktig bergvägg med utstående stenar.
Kristaller av kvarts prydde väggen. Säkerheten sköttes av bergsguideer från SBO (Svenska Bergsguide-organisationen).
Foto Anders Kustås.


©2001- GeoNord