DIAMANTER-ÄNTLIGEN I SVERIGE
Text Torbjörn J

Diamanter har för första gången blivit upptäckta i svensk berggrund.
Det är ett forskarlag från Uppsala tillsammans med kollegor i Slovakien, Tyskland, Polen och Japan som hittat dessa vid Snasahögarna i Jämtland.

Det som nu är mycket intressant med fyndet är att diamanterna har bildats djupt ner i en subduktionszon av kompakterat kol och kunnat följa med upp till ytan trots diamanternas höga densitet. Normalt är det bara lätta bergarter som lyfts upp och kan observeras vid jordytan.

Det här fyndet gör att teorimodellerna får byggas om för att passa dessa nya fynd. (Källa: SGU nyheter 2014 november)
©2001- GeoNord