Urtidsdjur i Brunflos hembygdsgård

© Bild Geologisk museum, Universitet i Oslo. Ill:Bogdan Bocianowski

Nej, det är inte Storsjöodjuret som har gått iland utan det är Vandringsutställningen Svenska Fossil som visas under juni-augusti och på Geologins dag, den 28 september. Utställningen är ett samarbete mellan Holger Buentke, Lugnås, (Mariestad, ) Jämtlands läns Amatörgeologiska Sällskap JAGS (Lilian Jakobssson) och Brunflo hembygdsförening (Sven Schylberg).

Fossil möter vi i fönsterkarmar, på gångplattor och ibland på gamla milstenar.
Kalksten från Öland, Västergötland och Jämtland har använts som byggnadssten på flera ställen i landet. Röd Brunflokalk med ortoceratiter (utdöda bläckfiskar) har använts till golv och trappor på centralstationen i Stockholm, svart Brunflo- kalk pryder entréhallen i Cityhuset vid Norrmalmstorg.

Fossil är lämningar av djur eller växter som levde för mycket länge sedan och som efter sin död har sjunkit till havets botten, där de har bevarats inbäddade i sediment. Fossil är en viktig del av livets historia. Jorden anses har bildats för 4 600 miljoner år sedan.
De äldsta fossilen är 3 400 miljoner år gamla stromatoliter från Australien.
I Sverige finns stromatoliter (biomattor som förr kallades blå-gröna alger) i prekambriska lager i Kalix skärgård, i Dannemora i Uppland, Omberg i Östergötland och Visingsö i Småland. Dessa är ca 2 000 miljoner år gamla.
De förekommer också i yngre, ordoviciska lager i både Västergötland och Jämtland, moderna former finns framförallt i Australien.
Sådana lämningar kallas för levande fossil, för att de fortfarande finns kvar.
Det har funnits många livsformer under årmiljonerna, somliga har bevarats,
somliga inte. Alla har inte funnits i Sverige heller. Jag har valt några grupper av fossil, efter stromatoliterna följer sandkorallerna från Kambrium, ca 545 miljoner år gamla släktingar till dagens koraller. Dessa följs av trilobiterna , kräftdjur som med ca 10 000 arter har funnits i mera än 200 miljoner år. Sedan kommer kristalläpplen eller stenpotatis som Linné kallade dem, och sjöliljor och graptoliter och koraller. Visste du att det finns koraller på Norderön?
Gå runt i utställningen och tittar i montrarna, där hittar du fossilen.
På skärmarna hittar du tavlor som berättar mera om dessa fossilgrupper.
Du får veta i vilka bergarter det finns fossil och var man kan hitta dem. Det känns som en skattjakt.

På den Geologiska Tidsskalan på skärmen är jordens historia uppdelat i olika perioder. Viktiga fossil & händelser visar vad som har hänt i ”världen”.
Vad hände i Jämtland ? visar regionala händelser i Jämtland. Där finns också en lista med Geologisk litteratur från Jämtland.
Utställningen har förut visats i Borlänge där den lockade ett tusental besökare, däribland många skolbarn.
©2001- GeoNord