Logotyp © Mineraljakten & SGU. Publicerad med tillstånd.

Norrlands Mineraljakt organiseras av Georange , Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands och Jämtlands län samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Georange genomför tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och länstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län Mineraljakt Norrland.
Syftet med tävlingen är att få fram nya mineraluppslag som kan undersökas och på sikt leda till nya gruvor och ny mineralförädling samt därigenom skapa nya jobb i Norrland. Mineraljaktens provgranskningscentral finns vid SGU:s mineralkontor i Malå dit man har kunnat skicka prover fram t.o.m. 30 september.

Sammandragningen för Mineraljaktsombuden i Västerbottens län år 2006 skedde i Blaikengruvan,
som just nu är under uppstart och beräknas vara i gång till hösten.

Viktigt meddelande.

Företaget Scanmining påbörjade brytning av zinkmalm i Blaikengruvan i Sorsele kommun i augusti 2006. Gruvan har haft stora problem med driften, malningen av malmen, samt att den uppskattade malmtillgången har visat sig vara betydligt mindre än vad som redovisats från början. Efter bara ett drygt års drift gick verksamheten i konkurs 11 december 2007.
Konkursboet köptes av Lappland Goldminers Sorsele AB år 2008, som dock gick i konkurs år 2012 utan att ha påbörjat malmbrytning.

Samling av Mineraljaktsombuden i Västerbottens län. Geolog Birger Filén sitter i mitten och ansvarar för analyserna av insända mineralprov.
Geolog Arne Sundberg, chef för Mineraljekten,
informerar om läget inför årets Mineraljakt.
Geolog Arne Sundberg, informerar om inmutningsläget i Västerbottens län.
Gruvchef Jonny Önnerlöv informerar om Blaikengruvan och dess framtid.

Gruvan ligger vid Storjuktån mellan Sorsele och Storuman. Man har till idag investerat ca 400 miljoner kronor i gruvan och räknar med att malmbasen räcker till ca 2014 eller längre. Man har känt till mineraliseringen av zink, bly, guld och silver genom blockletning ganska länge, men inte exakt var malmådern fanns.
Den ligger under ett tjockt lager av morän, bilden nedan. Man känner inte till hur djupt ner malmkroppen går. Man planerar idag att både ha dagbrott och går ner med tunnel till 100 meters djup och bryta malmen från båda hållen till en tjocklek av 40-45 meter. När dagbrottet är uttömt kommer man att fortsätta neråt med underjordsgruva.

Jordavtäckning för ett blivande dagbrott.
Till vänster Ulf Karlsson, driftledare vid anrikningsverket, guidar oss runt på området..
Krossverket där malmen skall transproteras vidare till kvarnarna.
Ett av kvarnarna, med en diameter av sex meter, skall finkrossa malmen. Man använder den guldhaltiga kvartsmalmen som krossmedel.
Separering av zinkblände och blyglans. Guldet går till en vaksanläggning.
Pumpstationen där slammet pumpas upp till Blaikendammen.
Tunnelöppning och nerfarten till en 900 meter tunnel under malmkroppen.
Blivande dagbrottet från södra sidan.
Provbrytning av zinkblände och blyglans för att testa anrikningsverket.
Mineraljaktsombuden söker efter zinkbläden och blyglans.

Man räknar med att varje dag producera 200 ton zink, 50 ton bly och 2,2 kilo guld. Förutom detta kommer man även att få ut ansenliga mängder silver och även lite koppar.
Som mineralsamlare kan man notera att sidoberget är mycket hålrumsrikt och innehåller vackra kristaller av blå till grön fluorit med perfekt terminerade kristaller av zinkblände och även blyglans. Vidare kunde noteras kopparkis, pyrit och markasit samt pyromorfit. Det är möjligt att få tillstånd att besöka gruvan i grupp om man söker tillstånd först.
©2001- GeoNord