Intressanta rapporter från SGU-PM - Interesting reports from SGU

Här publiceras information från SGU- PM och andra rapporter som kan vara av intresse för geologiintresserade / mineralsamlare och allmänheten. Redaktören har fått ett preliminärt tillstånd att få ta in ytterligare rapporter från tidigare nummer av SGU-PM, vilka är synnerligen intressanta, men inte fått någon någon större spridning utanför myndigheten.

The English text is further down .

SGU/Mineralmarknaden Mars 1996

SVERIGE

Nytt guldfynd nära Boliden

Boliden Mineral AB har påträffat en ny guldmalm vid Åkulla Östra nära Kankbergsgruvan. Resultat från de fyra borrhål som hittills har analyserats visar att det är en mycket rik fyndighet med guldhalter mellan 5 och 30 gram per ton. Fyndigheten har hittills bara påträffats på djup mellan 350 och 500 m. Läget är mycket gynnsamt då fyndigheten är belägen ca en mil från Boliden. Enligt uppgift uppskattas guldinnehållet i den hittills kända fyndigheten till 8 ton.

Boliden Mineral AB gör mycket gott resultat 1995

Trelleborgs resultat för 1995 har nu publicerats. Rörelseresultatet i verksamhetsområde gruvor och metaller, där Boliden Mineral AB utgör kärnverksamheten, ökade med ca 60 procent i jämförelse med året innan till 703 Mkr.

Terra Mining AB

Vid Björkdalsgruvan bröts 1 264 142 ton malm under 1995, vilket är ca 30 procent mer än under året före. Ur malmen producerades 2 217 kg guld, vilket är ca 5 procent mer än året innan. Guldhalten var i genomsnitt 2,11 gram per ton, vilket var lägre än året innan. Under 1995 bröts nästan dubbelt så mycket gråberg som under 1994. Sammantaget med en försvagad dollarkurs har detta medfört ett minskat resultat för 1995 om 15,3 miljoner kronor (37,8 miljoner för 1994).

Terra Mining AB arbetar fortsatt på att färdigställa produktionsanläggningar vid Pahtavaara i norra Finland. Anrikningsverket planeras komma i drift redan i maj 1996.

Terra Mining AB har även meddelat att goda resultat har erhållits från prospekteringen i Storumanområdet, där Barselefyndigheten numera utgör en cirka 8 km lång och något hundratal meter bred zon som är guldförande.

KIMBERLITE AND DIAMONDS IN FINLAND.
Published by the Geolgical Survey of Finland.

The first kimberlite in Finland was discovered in the 1960's when a small Finnish copper mining company, Malmikaivos Oy, identified a strong magnetic anomaly associated with a rock characterized petrographically as a magmatic type of kimberlite. Diamond exploration was first initiated in the 1980's by the same company after discovering a train of kimberlite glacial boulders. Malmikaivos Oy set up a joint venture with the Australian company Ashton Mining Ltd. in 1986 with goverment approval and in 1994 Malmikaivos Oy became fully owned by Ashton.

Ashton has so far discovered some 30 kimberlite bodies of which about half are diamondiferous. At least two of the more closely studied pipes contain substantial quantities of clear and colorless diamonds. A 23 tonne sample from a pipe of approximately two hectares in surface area yielded some 26 carats of +0.8 mm diamonds per 100 tonnes, most of which were of good quality. Another pipe, slightly over one hectare in size, contained 13 to 26 carats per hundred tonnes, based on a 9.4 tonne sample.

Other companies active in diamond exploration are RTZ Mining & Exploration Ltd, Finnsearch Oy (subsidiary of De Beers), Canadian Glenmore Highlands Inc., Conroy Plc. based in Dublin, Centurion East European Mining Plc. based in London (subsidiary of Canadian Caledonia Mining Corporation) and Baltic Minerals Finland Oy. These companies have not released any information concerning their success. The Geological Survey of Finland is not engaged in diamond exploration but does offer sampling, sample processing and other exploration services for diamond exploration companies.

If you wish to read more about the kimberlites in Finland check out the following links

  • Diamond exploration in Finland. Rapport om diamantförekomsterna i Finland.
  • Mineralogy and Geochemistry of Kimberlites and Related Rocks from Finland
  • Other links you will find on page Nordisc links.  • ©2001- GeoNord