Varuträsk är vida känt som besöksgruva och en bra minerallokal där man kan hitta ett flertal mycket intressanta och i vissa fall sällsynta mineral.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Den återuppbyggda gruvlaven sett från logen.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Det stora dagbrottet sett från söder där nerfarten fanns en gång i tiden.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Här det stora dagbrotten och logen i bakgrunden.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Den stora klassiska och idag ganska väl genomsökta varpen närmast huvudbyggnaden.
Går man vägen till höger kommer man till tre stora varphögar.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Till vänster ren mjölkvarts och till höger fältspat.
I bakgrunden syns huvudbyggnaden.


MERA BILDER


©2001- GeoNord