VARUTRÄSK PEGMATITEN, VÄSTERBOTTEN.

Varuträsk är vida känt som besöksgruva och en bra minerallokal där man kan hitta ett flertal mycket intressanta och i vissa fall sällsynta mineral.
Brottet ligger mellan Skellefteå (15 km) och Boliden (22 km), ett par km O Varuträsks södra del. Här har hittats löllingit, kasserit, turmalin, lepidolit, allemontit, pollucit, petalit, uraninit, uranofan, tantalit, kolumbit, kassiterit (tennsten), stibiomikrolit, turmalin, amblygonit-montebasit, spodumen, hagendorfit (varulit), litiophilit och en lång rad andra mineral.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Den nya byggnaden som välkomnar gästerna.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Samma byggnad fast från en anna vinkel.
I bottenvåningen finns servering, information, utställning och omklädningsrum för de som skall
ner till underjordsgruvan. Övervåningen har plats för många gäster för olika evenemang.

© 2001 GeoNord.Antti Hulterström.
Festvåningen och servering på andra våningen.
Här kan företag hyra in sig för kurser och allmänheten för fester och privata arrangemang.

© 2001 GeoNord. Antti Hulterström.
Den återuppbyggda gruvlaven sett från huvudbyggnaden.


MERA BILDER


©2001- GeoNord