STORLIDENGRUVAN, VÄSTERBOTTEN.

Storlidengruvan i Västerbotten är en ny gruva norr om Malå och inte långt från nickelgruvan Lainejaur. Den kommer att brytas på i första hand koppar och zink och invigningen ägde rum den 9 maj 2001.

© 2001, North Atlantic Natural Resources AB. I fokus:
Utbyggnaden av Storlidengruvan
Schematisk skiss i genomskärning av Storlidengruvan
Bilden visar hur långt man kommit med ortdrivningen till malmen.

© 2001, Antti Hulterström. GeoNord. org. Rampen ner.

© 2001, North Atlantic Natural Resources AB. Rampen vid öppningen.


MERA BILDER


©2001- GeoNord