STORLIDENGRUVAN, VÄSTERBOTTEN.

All text och bildmaterial © 2014, Antti Hulterström. GeoNord. org.

Storlidengruvan i Västerbotten blev en ny gruva norr om Malå och inte långt från nickelgruvan Lainejaur. Man bröt där i första hand på koppar och zink och invigningen ägde rum den 9 maj 2001.

Storliden var planerad att stängas 2007, men man fortsatte driften till slutet av första kvartalet 2008 då malmpriserna gick upp och man kunde då ta vara på mindre rik malm som sparats.

Gruvan är nu återställd och stängd. Varphögen har fraktats ner i gruvgångarna och ingången är förseglad.
Markberedning har genomförts med ny jord och man har återplanterat träd och gräs.

Föjande sidor visar lite om mineral, amatörgeologer på besök och de sista häktiska grävande i varphögarna efter gedigen arsenik.

© 2001, North Atlantic Natural Resources AB. Flygbild

Ombuden för Mineraljakten i Västerbotten besöker Storlidengruvan.

Ombuden för Mineraljakten i Västerbotten besöker Storlidengruvan.
Information om hur långt man kommit och framtida planer.


MERA BILDER


©2001- GeoNord