POLHEMSGRUVAN, VÄSTMANLAND.

Här ett bidrag från Jan Kruse på en bild på Polhemsgruvan mellan Ställdalen och Ställbergsgruvan i Västmanland. Laven som är 44 meter hög lär vara byggd år 1958 och gruvan nedlades knappt tio år senare.

© 2001 Jan Kruse.
©2001- GeoNord