© 2004 Föreningen Loosgrufvan.

LOS KOBOLTGRUVOR,HÄLSINGLAND.

Los ligger inom ett geologiskt mycket intressant område och flera doktorsavhandlingar har gjorts om berggrunden i och omkring Los.

Flera gånger under 17- och 1800 talen har gruvdrift förekommit i Lostrakten. Den mest omfattande gruvdriften förekom under en nästan 40-arig period i mitten av 1700 talet vid Los koboltgruvor.

Gruvorna finns omnämnda i dokument redan i slutet av 1600 talet då man gjorde ett försök att bryta koppar. Flera gånger under 1700-talets början inmutas området, men ingen riktig brytning kommer igång, då tydligen kopparhalten var alltför låg. Även wismut upptäcks i gruvan.

Vill Du läsa mera?

© 2001 Jan Kruse.

© 2001 Jan Kruse.

Nickelmonumentet av Olof Hellström
© 1998 Foto Lars - Arne Laby
©2001- GeoNord