KÄLLFALLETS GRUVA, RIDDARHYTTAN.

Här ett bidrag från Jan Kruse på bilder på Källfallets gruvlave, Riddarhyttan, nedlagd 1967.

Källfallets lave stod klar 1944.

© 2001 Jan Kruse.
©2001- GeoNord