SVENSKA GRUVOR OCH STENBROTT PÅ INTERNET/ SWEDISH MINES AND QUARRIES ON THE INTERNET


    Sverige har en lång gruvtradition med ett stort antal av gamla gruvor och bevarade gruvbyggnader. Detta kapitel skall visa bilder på gruvor och gruvbyggnader. En del är länkade ut till andra Internetarkiv och en del finns här som skickats in av olika mineralsamlare.
    Har Du bilder som kan publiceras ta kontakt med GeoNord.

    Senaste uppateringen april 2018.
©2001- GeoNord