IDKERBERGET, DALARNA.

Här ett bidrag från Jan Kruse på bilder på Idkerberget, Dalarna.
Berglaven är byggd år 1952 (den högre av dem) och personlaven är byggd 1954. Gruvan nedlades år 1977 och ägdes av Ställbergsbolaget.
Samhället blev för en kort tid känt över hela Sverige då ett ras över gamla brytningsrum på 400 meters djup inträffade och berget kollapsade ända upp i dagen. Detta hände i mars år 1961. Nio bilar i ett garage och en lekplats följde med i djupet. Som tur var inträffade raset tidig morgon då inga ungar var ute och lekte. Ingen kom till skada i raset.

Person- och berglave, Idkerberget.

Idkerberget, Dalarna.

© 2001 Jan Kruse.
©2001- GeoNord