HÅKANSBODA STRÅSSA.

Här ett bidrag från Jan Kruse på bilder på Håkansboda, strax söder om Stråssa. Fyndigheten har brutits sedan 1400-talet.
Den enkla stållaven är byggd 1980 och verksamheten nedlades redan 1983.
Den mesta verksamheten inriktade sig nog på undersökningar av sulfidmalm, för någon större brytning verkar ej ha ägt rum. I dag finns i alla fall laven och spelhuset kvar, samt gruvstugan och ett borrkärnearkiv som dock är uppbrutet och vad det verkar, bortglömt.
En flera kilometer lång ort förbinder Håkansboda med den stora järngruvan vid Stråssa på djupare nivåer, där gick för övrigt Stråssa järngruvas enda dieseldrivna utrustning, ett dieselok för transporter till Stråssa som ju annars valt en dieselfri och miljövänlig layout när man åter tog upp brytningen i slutet av 1950-talet. Man hade annars stora förhoppningar på Håkansboda och man räknade med att några skulle kunna få jobb där i stället för i Stråssa, som ju höll på att nedläggas i början av 1980-talet. Tyvärr så infriades inte förväntningarna men skulle kopparpriserna stiga så vet man ju aldrig...

För mineralsamlare är Håkansboda nog mest känd för välutbildade koboltkristaller. Den största koboltglanskristallen finns på Riksmuseet och är 65mm i diameter. Idag är det inte möjligt med sådana fynd utan man får nöja sig med några millimeter till kanske 5 mm om man har tur.

Laven i Håkansboda idag.

Spelhuset med lintrumman.

Tunna för att få upp malmen från djupet. I bakgrunden ett av malmvarparna.

© 2001 Jan Kruse.
©2001- GeoNord