All text och bildmaterial Örjan Hamrin

1. Text
2. Text
3. Text
4. Text
5. Text
6. Text
7. Text
8. Text
9. Text
10. Text
12. Text
13. Jungstedts bild av Skärningen i Grängesberg till Stockholmsutställningen 1897
14. Transportörer vid Blötberget
15. Skärningen, Grängesberg, i dag.
16. Skärningen i dag
17. Oscars Lave - Falu gruva
18. Transformatorhus, Vintjärns gruva
19. Müllers lave 1938, Grängesberg
20. Brikettverket på Flogberget, rekonstruktion från Ekomuseum Bergslagen
21. Blötberget
22. Gruvredskap, Blötberget
23. Transformatorhus Rällingsberg
24. Maskinhuset, Tuna Hästberg
25. Hängbron över Skärningen, Grängesberg. Bild från 1920.