THE FLUORESCENT MINERAL SOCIETY

© 1997 Carl-Johan Lindén. Skrivkritan nr. 1
Medlem i
Skånes Geologiska Sällskap.

För Dig som är intresserad av fluorescerande mineral är sällskapet för fluorescerande mineral kanske ett alternativ. Sällskapet grundades 1971 och medlemmarna är professionella mineraloger, gemologer, amatörgeologer eller andra som är intresserande av vackert lysande mineral. The Fluorescent Mineral Society (FSM) har ungefär 350 medlemmar, huvudsakligen i USA men även i 18 andra länder. Syftet är att stimulera samlandet av fluorescerande mineral, byten och att sprida kunskap mellan medlemmarna.

Sällskapets tidskrift heter U.V. waves ("ultravioletta vågor") och ges ut sex gånger om året och består av häftade blad om cirka 5-6 sidor. Här ges korta meddelanden om utställningar, teknisk information, adresser, mineralbytes-annonser men även artiklar om fluorescerande mineral och intressanta fyndorter. Bland annat beskrivs Långban i januari/februari numret -96 av en belgare som bara Iyckades hitta 2 mineral som fluorescerade då han besökte Långbansvarpen 1994! Det är således tydligt att även vi svenskar har en hel del information att erbjuda sällskapets tidskrift. Den som är intresserad av att byta fluorescerande mineral kan kostnadsfritt om han/hon är medlem få in en bytesannons som skall skrivas efter speciellt utformad informativ mall.

Förutom nyhetsbladen ger sällskapet ut en årsbok som kallas Journal of Fluorescent Mineral Society och som består av mera utförliga djuplodande artiklar och referat från kongresser. Det är FMS som ger ut den kända Henkels Glossory of Fluorescent minerals som är en katalog över kända fluorescerande mineral. Efter att ha inhandlat ett exemplar av denna skrift kunde jag snabbt konstatera att jag faktiskt är innehavare av ett mineral som inte finns med i Henkels Glossory av årgång 1989 nämnligen keldyshit som fluorescerar i gult under kortvågslampa. Mineralet köpte jag i Norge under SKGS vårtripp till Drammenområdet.

För den som vill bli medlem kostar det för en svensk 3 dollar i registreringsavgift och 18 dollar per år för nyhetsbreven transporterade per båt vilket innebär två månaders eftersläpning på månadsbreven. Om man vill ha flyglevererade nyhetsbrev kostar det 23 dollar per år. För att bli medlem skriver man till Dr Rodney K Burroughs, President, P.O. Box 572694, Tarzana, CA 91357-2694, USA. Själv är jag alldeles nybliven medlem och vad jag förstår den ende svensken hittills! Det finns två danskar i klubben. När man blivit medlem får man ett vackert intyg att sätta på väggen och ett medlemskort undertecknat av presidenten i FMS. Någon mer intresserad?

Carl-Johan Lindén medlem nummer 925 FMS
Veterinärvägen 17
S- 237 32 BJÄRRED


©2001- GeoNord