Scheelite i dagsljus, Björkdalsgruvan
©1999 Frej Sandström.

VAD ÄR FLUORESCENS

Fluorescens en form av luminiscens (utsändande av ljus) från ett system.
Fluorescens förutsätter att systemet, exempelvis ett mineral, först har exciterats (utifrån tillförts energi) genom absorption av ljusstrålning.
Fluorescens är mycket kortlivad; om den exciterande strålningen tillförs i form av en mycket kort ljusblixt, kommer fluorescensen att upphöra efter några få nanosekunder. Fluorescens skiljer sig härigenom från fosforescens, som har längre varaktighet.
Fluorescens förekommer såväl i fast fas som i lösning och i gasfas. Den utsända strålningen har vanligen längre våglängd än exciteringsstrålningen (Stokes' lag), undantagsvis samma våglängd (resonansstrålning) eller kortare (anti-Stokes-fluorescens).

Scheelite i UVljus, Björkdalsgruvan
©1999 Frej Sandström.

Många mineral, bl.a. flusspat, fluorescerar med karakteristisk synlig färg vid belysning med för ögat osynlig UV-strålning (från en kvicksilverlampa med en envelopp som släpper igenom ultraviolett men ej synlig strålning); fenomenet har betydelse vid identifiering av vissa mineral.

En lysrörslampa innehåller kvicksilverånga. Vid en elektrisk urladdning genom denna utsänds UV-strålning. Själva röret är på insidan belagt med "fosforer", oorganiska ämnen (t.ex. vissa metalloxider) vilka exciteras av UV-strålningen och återutsänder denna som fluorescens i det synliga spektralområdet. Genom lämpliga val av fosforer kan lysrör med önskad färgnyans erhållas.

Tvättmedel för textilier innehåller ibland ämnen, s.k. optiska vitgörare, som absorberar nära ultraviolett strålning och som fluorescerar i blått; detta kompenserar en eventuell gulfärgning hos det tvättade plagget, vilket följaktligen gör ett "bländande vitt" intryck.

Fluorescens har stor användning för analysändamål. Många organiska färgämnen ger en mätbar fluorescens även i oerhört utspädd lösning, vilket har utnyttjats på vitt skilda områden. Man har studerat vattenflödet i en grusås använd som vattentäkt, genom infiltrering med en lösning innehållande t.ex. fluorescein och genom mätning av fluorescensen hos vattenprover tagna på olika ställen och vid olika tidpunkter. Vid Nfluoresceinangiografi utnyttjas fluorescens för att studera blodcirkulationen i ögats näthinna.

Vill du lära mer om svenska fluorescerande mineral gå till: KATALOG ÖVER FLUORESCENTA SVENSKA MINERAL.


©2001- GeoNord