IMA - NYA DATA OCH NOMENKLATUR I LISTFORM

Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta.

Listan av nya kemiska data / nya defintioner har nu växt i omfång och blivit svår att navigera i.

Följande söklista med endast mineralnamn är länkad till textfilen som ursprungligen publicerats i Lapis och bygger på publicerade data från IMA.

(Uppdaterades december 2015)


IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022


©2001- GeoNord