Verksamhetsberättelse 2016.

Västerbottens Amatörgeologer.

Verksamhetsberättelse för Västerbottens amatörgeologers under 2016

Styrelsen under året har varit

ordförande Torbjörn Jonsson

v.ordf. Helene Rehnfors

sekreterare Jan Nilsson

kassör Leif Alperud

styrelseledamöter Karin Holmberg, Lars Jensen, Christina Ström, Daniel Viström, Anders Iacobeus.

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten och två tidningsdistributionsmöten under året.

I december fick vi i styrelsen meddelande att vårt stenrum inte hade något kontrakt och därför inte haft någon hyreskostnad. Vi fick ett erbjudande från Bostaden att vi skulle få betala en hyra med 400:-/m2 och år vilket sjulle bli 6800 :- för dessa 17 m2. Styrelsen sammanträdde och beslöt då att låta ordföranden förhandla med Margareta Söderström, Tupperwareombud, om att få dela lokal för en lagom kostnad. Detta gav då oss möjlighet att samnyttja hennes lokal för 3500:- per år och få möjlighet att placera 8 m hyllor längs ytterväggen och våra utställningshyllor vid entrédörren, så som det nu är i lokalen. Vi får en ökad kostnad men kan äntligen visa upp våra samlingar för en större grupp. Framtiden får utvisa om vi tänkt rätt.

Sommarresan under 2016 gick i Västerbottens inland och hade planerats av Jan Nilsson. Det blev en lyckad resa med många spännande inslag, både i Västerbotten och i Norge. Vi besökte Malå och fick en fin kväll med Leif Bildström när han visade sina fina naturbilder. Färden längs E12 mot Stora Akersvatnet blev en fin förevisning av överskjutningsskollor i en ny vägskärning strax före riksgränsen och diopsiderna vid Akersvatnet var fortfarande sevärda liksom den höga kraftverksdammen.

Serpentinbergarten peridotit fanns rikligt efter vägen mot Hattfjelldal strax efter Norgegränsen och kvartsgruvan 3 km upp i terrängen innehöll en mängd fina bergkristaller.

Föreningen har haft 4 studiecirklar i stenslipning med 8 träffar i varje cirkel under ledning av Helene Rehnfors

Under året har månadsmöten hållits vid 9 tillfällen med olika inriktning. Exempel på dessa är geologi och skogsprodution med föredrag av Tord Magnusson, samer och gruvnäring med studiebesök i samernas lokal på Gammlia, parkvandring i Årstidernas park under ledning av Anna Flatholm. Tandmaterial belystes av Björn Georgsson VLL, anordnat av Jan Nilsson, Nordsjöns geologi presenterades på ett utmärkt sätt av Lars MöllerJensen och Svalbards geologi visades upp av den initierade Anders Brundin. Några fler rubriker fanns men dessa var goda exempel på vår bredd av aktiviteter under våra månadsmöten

Utflykter har gjorts till Stockholmsgatan och till Kont och guldvaskning har genomförts i Öreälven under ledning av Leif Alperud.

Geologins dag genomfördes även detta år med en utflykt till flyttblocket i Botsmark. Först startade vi i lokalen med en presentation av föreningen och en visning av samlingarna för att därefter åka ut till Botsmark. Där tillstötte några ytterligare som vi fick presentera föreningen för. Vi hade hoppats att kunna se på spåren efter en glacial tzunami men i orådet bedrevs älgjakt så vi vände hemåt.

Julfesten blev välbesökt som vanligt och en nybliven medlem välkomnades. Helene Rehnfors och Christina Ström stod för dukning och förtäring och alla blev mycket nöjda efter stenlotteri och korsordslösande.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2016 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2015 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2013 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2012 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2011 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2010 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2009finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2008 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2007 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2006 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2005 finns arkiverad som pdf-fil.
Studiecirklar år 2005.
Verksamhetsberättelse 2004 finns arkiverad som pdf-fil.
Verksamhetsberättelse 2003 finns arkiverad som pdf-fil.
Verksamhetsberättelse 2002 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2001 finns arkiverad som pdf-fil


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2000- GeoNord