VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

STYRELSEN-2017

styrelse

Från vänster. Kassör Leif Alperud, Daniel Viström, Karin Holmberg, viceordförande Helene Rehnfors, sekreterare Lars Møller Jensen och ordförande Jan Nilsson.

Västerbottens Amatörgeologer. Org-nr 802452-4145
Ordförande/chairman:
Jan Nilsson, ordförande. Rödhakevägen38, 90 651 Umeå. Telefon: 070-57 28 646 jan.nilsson@mariehem.net
Vice ordförande/vice chairmanw:
Helene Rehnfors 090-193850. E-mail:helene.rehnfors@umea.se
Sekreterare/secretary:
Lars Möller Jensen, telefon: 070-50 90 204, jytteolarsmj@gmail.com
Kassör:.
Leif Alperud 0933-61417 leif.alperud@telia.com
Ordinarie ledamöter:
Christina Ström, telefon: 070-63 98 291 christina.m.strom@gmail.com
Karin Holmberg 090-779053. E-mail:karinholmberg@hotmail.se
Anders Iacobeus, anders.iacobaeus@telia.com
Suppleanter:
Gianna Ragagnin
Daniel Viström daniel.vistrom@ornskoldsvik.se
Revisorer: Margita Sundell, omval 1 år.
Revisorssuppleant:Anders Brundin
Valberedning: Barbro Andersson, och Torbjörn Jonsson.
Ansvariga för ordnande av förtäring på höst- och årsmötet:
Karin Holmberg och Christina Ström
Studieansvarig:Helene Rehnfors 090-193850. E-mail:helene.rehnfors@umea.se
Lokalansvarig: Anders Iacobeus.Saknas på bilden ovan
Redaktör AC-Geologen: Jan Nilsson.
och redaktionskommitté Daniel Viström och Lars Möller Jensen.
Webbansvarig: Antti Hulterström.

POSTADRESS:

Västerbottens Amatörgeologer
Västra Idrottsallén 4 C
903 36 Umeå
All post, inklusive medlemsblad från andra föreningar, skall skickas till denna adress.

MEDLEMSAVGIFTER 2017-2018

Hur blir du medlem? Kontakta vem som helst i styrelsen. Sekreteraren vill gärna få korrekta uppgifter så att föreningsbreven kommer till rätt adress. Har du e-mail adress ange den också eller skicka den till sekreteraren. Halva föreningen har nu e-mail.

Inbetalning gör du till postgirokonto: 56 78 39 - 6. Var snäll och skriv ditt namn och din adress tydligt!


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2000- GeoNord