VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

Västerbottens Amatörgeologer är en idéell förening för alla med intresse för mineral, stenslipning och geologi.
Bor du i Västerbotten eller dess närområde skall Du ta kontakt med styrelsen för mera information, om kursverksamhet eller gå till föreningens lokala hemsidor, se nedan.
Föreningen bildades 1982.
Antalet medlemmar varierar från år till år och är i regel mellan 140-150, vari ingår familjemedlemmar och intresserade. Vi har medlemmar från Sundsvall till Skellefteå
och kontakt med systerföreningarna i Mo i Rana, Norge, Vasa och Rovaniemi, Finland.

UTDRAG FRÅN FÖRENINGSTADGAN

" Västerbottens Amatörgeologer kall främja intresset för och kunskaper inom geologi, mineralogi och stenslipning.
Föreningen skall också verka för att geologiskt intressanta lokaler vårdas och skyddas i kultur- och naturhistoriskt hänseende."

Guldvaskning i Öreälven.
Planering inför nästa dagsetapp på långtur.
Geologins Dag har blivit tradition.
Luciafest med presenter.
Föreningens styrelse 2017-2018.
Föreningens postadress.
Karta som visar var vi har klubblokalen.
Stadgar för Västerbottens Amatörgeologer.
Medlemsavgifter 2017-2018.
Föreningens aktiviteter 2018.
MEDLEMSENKÄT pdf fil att ladda ner nu.
Kurser 2014.
Föreningserbjudanden.
Kallelse till Årsmöte 2018.
Årsmötesprotokoll 2017.
Verksamhetsberättelse 2016.
Rapport från årsmötet 2013.
Föreningens bibliotek.
Luciafirande med Västerbottens amatörgeologer 2013.
30 års jubileum den 26 mars. Vill du ha en affisch så ladda ner den här.
Geologins dag i Umeå 2011. Den stora rapporten i PDF format.
Geologins dag i Umeå 2011.
Föreningens Årsmöte mars 2009 med bilder.
Alla föreningens torsdagsmöten hela våren 2007. Här kanske du hittar en bild på dig själv.
Guldvaskning i Öreälven. Föreningen har nu undersökningstillstånd i området. Följande regler gäller.
Föreningens torsdagsmöten. Se vad du missat.
Naturens Dag i Umeå 2006
Naturens Dag i Umeå 2007
Naturens Dag - Guldvaskning i Öre älv 2008
Stenhunden Bea i Dalarna 2012
Stenhunden funderar. (2009)
En stenhunds äventyr. (2006)
Träff i Blaikengruvan för Mineraljaktsombuden i Västerbottens län 2006.
Träff i Fäbolidengruvan för Mineraljaktsombuden i Västerbottens län 2005.
Västerbottens geologi - Urberget.
Nya mineral och mikromineral från Varuträsk.
Hur går det till att gjuta silver och guld? Bilder från gjutkursen för dig som undrar.
Att gjuta ädla metaller och smyckesinfattning. Bilder från kursen 2001-2007.
Bilder del 1 från 2001-2002.
Bilder del 2 från 2003-2004.
Bilder del 3 från 2005-2006.
Bilder del 4 från 2006-2008.
Bilder från stenslipningskursens upptakt.
Bilder från stenslipningskurser 2004-2005.
ARKIV av gamla rapporter och bilder från 1999-2005.
The Amateur Geologists of the County of Vasterbotten.
Statistiken startades 2004-03-17

| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord