Västerbottens Amatörgeologer

Välkommen till Västerbottens Amatörgeologer!

Västerbottens Amatörgeologer är en idéell förening för alla med intresse för mineral, geologi, stenslipning och guldvaskning. Föreningen bildades 1982 och har sitt säte i Umeå, med medlemmar från hela landet. Det anordnas månadsmöten med föredrag samt utflykter till intressanta geologiska lokaler. Föreningen har en egen digital medlemstidning, AC-geologen, som ges ut två gånger per år.


Kontakta oss gärna på mail: acgeologen@gmail.com

Aktiviteter

Läs mer här.

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Årsmöte

Datum: 2020-04-23 (FLYTTAT från 20-03-26)

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.
På grund av den rådande risken för spridning av virus covid-19, har styrelsen för Västerbottens amatörgeologer beslutat att årsmötet den 26/3 flyttas till den 23/4 19.00 i Lokalen. Det trots att stadgarna föreskriver att ”årsmötet skall hållas senast under mars månad”.

Månadsmöte

Datum: FLYTTAS

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Föredrag av Göran Axelsson om meteoriter.

Månadsmötet som planerats den 23/4 flyttas till senare tidpunkt. Styrelsen återkommer med information om tid och plats för möten och aktiviteter på hemsidan och med mejl, när vi vet att de kan genomföras.

Månadsmöte

Datum: 2020-05-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Kvällsutflykt klockan 19.00, målet ännu ej fastställt.

Facebookkonto

Klicka här eller använd:

facebook
Bli medlem!