Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller ordföranden för föreningen.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Planeringsmöte

Datum: 2019-04-24

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Välkommen till informations och planeringsträff.
Det har nu blivit dags att detaljplanera sommarresan 2019.
Om du inte kan delta men är intresserad av resan kan du kontakta Gianna eller Lars på månadsmötet eller på telefon 07 05 09 02 04 (Lars). Det kommer att bli fler möten om resan framöver.

Vi har förslag på en tre-dagars resa runt i Skelleftefältet. Vi har plockat ut besöksmål som vi menar kan vara av intresse. Vi vill därutöver försöka att besöka Borrkärnearkivet i Malå, Kristinebergsgruvan och Varuträsk.
Förslag till tidpunkt för avresa: lördag den 29 juni, hemkomst: måndag 1 juli 2019.

/ Gianna Ragagnin och Lars Møller Jensen.

Månadsmöte

Datum: 2019-04-25

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Kerstin Abbing föreläser om: "Stora och små konsekvenser av den ständigt pågående plattektoniken, exemplen Island och Italien."

Månadsmöte

Datum: 2019-05-23

Tid: 19:00

Plats: Samåkning från lokalen.

Kvällsutflykt till Rödberget och Trollberget. Torbjörn Jonsson guidar.