Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller ordföranden för föreningen.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Guldvaskning i Bjurholm

Datum: 2018-08-11

Tid: 10:00

Plats: Samling vid Konsum i Bjurholm.

Information: Anmälan till Leif Alperud, 073-8057973.

Heldagsutflykt till Kramfors med omnejd

Datum: 18-08-25

Tid: 8:00

Plats: Samåkning från lokalen på V Idrottsallen 4c.

Information: Torbjörn Jonsson guidar. Mer info kommer på hemsidan. Anmälan och frågor till Helene Rehnfors, 0730-326463.

Geologins dag i Bjurholmstrakten

Datum: 2018-09-08

Tid: 10:00

Plats: Vi träffas vid Konsum i Bjurholm klockan 10.00 eller samåkning från lokalen klockan 9.00.

Information: Frågor till Jan Nilsson, 070-5728646.

Månadsmöte

Datum: 2018-09-27

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Mer infornmation kommer senare.

Månadsmöte

Datum: 2018-10-25

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Mer infornmation kommer senare.

Månadsmöte

Datum: 2018-11-29

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Mer infornmation kommer senare.

Månadsmöte

Datum: 2018-12-13

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Luciafirande. Mer infornmation kommer senare.