Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller ordföranden för föreningen.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Datum: 2019-02-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Föredrag av Lars Møller Jensen om James Hutton.
Geologins historia är inte så lång, Jordens desto längre. Under upplysningstiden i 1700-talets Skottland frodades lärdomen och ekonomin, mycket är nästan som i dagens värld. Köpmanssonen James Hutton iakttog naturen och dess gång. Genom observationer, i stället för teoretiska studier av Bibel och Aristoteles, kom han fram till banbrytande slutsatser om jordens ålder, bergarters bildning, jordens värme och att allt inte var bildat på en gång utan genom naturens processer, nedbrytning och uppbyggnad över lång tid. Vetenskapen var delad i neptunister som antog att allt bildades vid syndafloden och huttonister som delade Huttons synpunkter. Hutton anses vara en av den moderna geologins grundare.

Årsmöte

Datum: 2019-03-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.

Månadsmöte

Datum: 2019-04-25

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Program meddelas senare.

Månadsmöte

Datum: 2019-05-23

Tid: 19:00

Plats: Samåkning från lokalen.

Kvällsutflykt till Rödberget och Trollberget. Torbjörn Jonsson guidar.