Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller ordföranden för föreningen.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Geologinsdag 2018 - Lösning till korsordet

Datum: 2018-09-08

Tid:

Plats:

Information: Lösning till korsordet

Månadsmöte

Datum: 2018-11-29

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Vad kan man se på stjärnhimlen? Daniel pratar om astronomi.

Månadsmöte

Datum: 2018-12-13

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Luciafirande med traditionell luciagröt. Lilian Tegnander berättar om Azorerna.