VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

EN ÅTERKOMMANDE FRÅGA STYRELSEN FÅR ÄR
"VAD FÅR JAG FÖR MIN MEDLEMSAVGIFT.

MEDLEMSTIDNING

Som betalande medlem får du medlemsbladet AC-GEOLOGEN, som kommer ut två gånger per år. Den är i regel på 25-30 sidor och innehåller aktuell information från föreningens sammankomster, om sten & mineralhobbyn i allmänhet, med tips om mässor, om andra tidskrifter och böcker, mm.
Redaktören har också som mål att i varje nummer ha ett ett tema, så har exempelvis "Guld i Västerbotten" och "Diamanter och diamantjakten i Sverige" fått en ordentlig presentation.
I varje nummer finns också ett eller flera FYNDORTSBESKRIVNINGAR,
i första hand från Norrland, vilka skall hjälpa medlemmmen att hitta rätt, ange vilka mineral som hittats och att underlätta identifieringen av fynden.

MINERALASKAR

Hur förvarar du dina bästa mineral- eller fossilfynd. I kartonger under sängen eller oskyddade i bokhyllan. Varför inte satsa pengar på riktiga askar. Föreningen har köpt in plastaskar typ Jousi med vit botten och glasklart lock. Priset är till självkostnadspris, frakt tillkommer om du bor långt bort.

Du kan köpa askarna i föreningens klubblokal då vi har träff.
Priset är till självkostnadspris, frakt tillkommer om du bor långt bort.

Jousi askarna finns i storlek: (längd x bredd x höjd i cm)
3,5x3,5x6
8x6x6,5
8x8x6,5
Aktuella priser hittar Du i klubblokalen.

STENKLYVARE

Föreningen har nu genom lotteri köpt in en egen stenklyvare. Den finns nu klubblokalen. Stenklyvaren är troligen det skonsammaste sättet att få ner storleken på stuffen med mindre risk att eventuella kristaller förstörs.

SLIPMASKIN

Slipmaskiner komplett för sågning och caboschonslipning har köpts in till föreningen. Hyra kommer att tas ut.
25:- i timmen och diamantsågen 10:- per snitt. Skador på diamantsågbladet eller slipskivor utöver normalt slitage måste ersättas av den som hyr. Om Du vill veta mera gå till Kursverksamhet, som har nu startats upp i år.

MEDLEMSMÄRKE I TYG

Föreningens medlemsmärke i tyg är nu klart och kan beställas genom att sätta in 25:- per märke - plus porto/kuvert 5:- på föreningens postgirokonto, se ovan. Tygmärket skickas sedan som föreningsbrev till Dig förutsatt att Du på inbetalningen angett Ditt namn och Din adress. Spara Ditt kvitto om problem skulle uppstå. Tygmärken finns också att köpa i klubblokalen då vi har träff.

Så här ser tygmärket ut!
OBS - Ej i naturlig storlek

MIKROSKOP

Föreningen äger nu också ett mycket bra mikroskop som finns i klubblokalen och är tillgänglig för alla.
Nu kan Du se hur ditt fynd ser ut mycket bättre än i lupp.

Genom donation har föreningen fått ett bra mikroskop.

MINERALUTSTÄLLNING

Föreningen har genom olika donationer nu fått en början till en fin mineralsamling.
Här kan Du se typiska exempel på vanliga och mindre vanliga mineral

En del av föreningens fina mineralutställning.

BIBLIOTEK OCH GAMLA MEDLEMSBLAD

Föreningens stora bibliotek finns nu i föreningslokalen.
Den kompletta listan av böcker och geologiska kartor hittar Du på en separat sida.

Gamla nummer av medlemsbladet AC-Geologen finns nu också i klubblokalen.
Det är gratis att titta, men vill du köpa så är kopieringskostnaden 75 öre per sida. Betalning sker till kassören.

OXALSYRA

I klubblokalen finns oxalsyra till salu till självkostnadspris 20:-/kg förpackat i 0.5kg förpackning.
Blanda till mättad lösning genom att tillsätta lite i taget till 1 liter ljummet vatten tills pulvret inte längre löses upp.
Bra för att ta bort "rost" från bergkristaller med mera. Oxalsyra finns nu också i sliprummet.


KURSER

Föreningen har idag omfattande kursverksamhet. Vill Du veta mera finns informationen på separat sida.


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord