UGS:s styrelse och funktionärer år 2017

Ordförande
           Sören Byström
Vice ordförande
            Kristina Hagland Wahlén
Sekreterare
            Birgitta Palm
Kassör
            Ia Torelm
Övriga styrelsemedlemmar
            Sven-Gunnar Andersson
            Annie Bengtson
            Jan-Olof Arnbom      
Styrelsesuppleanter
            Lage Karlsson
            Petra Ögren
Revisorer
            Per-Olof Johansson
            Vakant
            Torbjörn Jansson (suppleant)
Valberedning
            Per-Arne Melkerud (sammankallande)
            Krister Lindè
            Vakant
Information och program
            Kristina Hagland Wahlén
            Lage Karlsson
            Ingmar Lundström
            Per-Arne Melkerud
            Birgitta Palm