Kommande program

Nyhetsbrev våren 2018
Upplands Geologiska Sällskap

Utflykter och exkursioner

Onsdagen den 27 juni 2018, klockan 16-20, hemma hos Kristina och Sune, Brushanevägen 1, Uppsala. Stenpratarträff under lättsamma former. Dryck och tilltugg serveras under kvällen. Anmälan senast två dagar i förväg till Kristina Hagland Wahlén 0706 77 84 52. Välkomna hälsar Kristina och Sune.

Söndagen den 19 augusti 2018, klockan 10-16. Utflykt till UGS:s stenskåp som för närvarande finns i Sven-Gunnars gård i Valö, Östhammar. Vi tittar på skåpets innehåll av mineral, bergarter och fossil. Ta gärna med er luppar och andra undersökningsmateriel. Sven-Gunnar bjuder på kaffe, te och smörgåsar. Det finns också möjlighet att plocka vinbär och blommor på gården och även att besöka Borggårde silvergruva. Var och en ordnar transport (samåkning). Samling vid parkeringen Norbyvägen 18, kl. 10.00 för samåkning till gården i Valö. Vi kommer till gården ca. kl. 11 och planerar att åka tillbaka till Uppsala kl. 15 för att vara tillbaka i Uppsala kl.16. Anmälan behövs senast två dagar före till Sven-Gunnar Andersson 0702-93 53 32 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid). Välkomna hälsar Sven-Gunnar.

Lördagen den 8 september 2018. Geologins Dag/Kulturnatta. UGS deltar som vanligt (om vi får tillstånd att delta från Kulturnatta). Preliminärt står vi som vanligt på Gamla Torget, men titta i programbladet var vi står.

Hösten 2018 efter Geologins dag. planerar Styrelsen en bussutflykt samt 2 föredrag. Mer om detta i Hälleflintan.

Hälleflintan

Nästa nummer beräknas komma i månadsskiftet augusti/september, med program för hösten 2018.

Sociala medier.

UGS finns numera på både Facebook och Instagram ”Upplands Geologiska Sällskap”.

Ny e-mejl adress till UGS.

ugs@geonord.se

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Ha en bra vår och sommar önskar

Styrelsen

 

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Prenumerera gärna på Geologiskt Forum. Prenumerationen betalas in till Swedish Science Press: postgiro 489 78 50-6, bankgiro 914-4601