Aktuellt

 

Tisdagen den 17 april 2018, klockan 18.30 i Bergaskolans matsal, Norbyvägen 25, Uppsala. Jordartsgeolog Johan Norrlin, SGU föreläser om ”Hur inlandsisen formade Sverige!”. Det behövs ingen anmälan till föredraget, men för de som vill stanna på eftersitsen med stenlotteri och dryck med tilltugg krävs anmälan senast två dagar i förväg till Kristina Hagland Wahlén 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson (kvällstid) 018 32 44 87.

UGS har fått en ny e-postadress:

ugs@geonord.se

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Exkursion till Kinnekulle juni 2011 under ledning av Per-Arne Melkerud

Liten Geologisk Encyklopedi av Per-Arne Melkerud
Se denna geologiska ordlista genom att klicka på ordlistans titel ovanför.

Per-Arne Melkerud, SLU höll föredrag den 13/11 2008 i Hörsalen, SGU.

Föredragets titel var "Mineralanalys med röntgendiffraktometri". Om du klickar på länkarna kan du läsa om föredraget:
En ny upplaga av boken Mineral i Sverige finns nu att köpa, klicka på länken. Vi som förening får boken lite billigare , 200 kr + frakt.