Sten- och mineralmässan i Västerås

©Text och bilder Birgit Wiklund.
Allan Ekberg

©2001- GeoNord