PORFYRMUSEET

Porfyrmuseet, centralt beläget i Älvdalen.
Museet visar en stor porfyrsamling, en geologisk avdelning och Erik Hagströms maskinmodeller.
Guidning på beställning.
Bildspel


ÄLVDALSPORFYREN

Älvdals-porfyren bildades för 1,7 miljarder år sedan på ett 15 kvadrat mil stort område. Den är en vulkanisk bergart och innehåller de tre mineralerna, kvarts, fältspat och glimmer. Porfyren är en sprucken och hård bergart. I en hårdhetsskala på 1-10 ligger porfyren på 7.
Diamant har hårdhet 10.
Porfyr finns i ett antal olika färgkombinationer. Den vanligaste är en röd variant, benämnd Bredvadsporfyr. Den ger bl a våra vägar dess röda färg. Varje porfyrvariant har fått sitt namn efter dess fyndort.

 
Den första vasen av porfyr från Älvdalen tillverkades och presenterades för
Gustav III år 1787 med följande orignaltext: "Den första VASE som blifvit
gjord i Sverige Af Porfyr ifrån Elvedals Socken i Dalarna år 1787".


LITEN PORFYRHISTORIA

2000- t f Kr

Redan under faraonemas tid bearbetades porfyr.

300- t f Kr

För ptoleméema i Egypten och grekerna var purpur den kungliga färgen, vilket gjorde att porfyren (av grekiska porfyreos, purpurröd) passade dem bäst av alla stenarter. Produktionen av porfyrpjäser ökade.

200-t f Kr

Kleopatra utnämnde rött till kunglig färg i stället för blått. Kejsarna fick ensamt privilegium att använda purpurfärgen. Av en röd porfyr som fanns vid Röda Havet tillverkades mängder av porfyrföremål såsom vägg- och golvbeklädnader, sarkofager, badkar etc.

1500- t

På nytt övervanns svårigheten att bearbeta den hårda porfyren. Porfyr användes t ex av Ludvig XIV i Versailles samt av kardinalerna Richelieu och Mazarin som symbol för makt.

1679

Porfyr nämndes för första gången i en svensk skrift.

1730

Älvdalens porfyrtillgångar upptäcktes

1734

Carl von Linné uppmärksammade Älvdalsporfyren under sin Dalaresa.

1780

Nu började man experimentera med porfyrslipning.

1785

Riksrådet Nils Adam Bielke visade porfyrprover från Älvdalen för Gustaf III. Kungen blev intresserad och ville inreda Haga slott med porfyr.

1788

ELFDAHLS PORFYRWERK grundades av landshövdingar och industrifolk med avsikt att börja tillverka porfyrföremål. Bolaget köpte mark i byn Näset och Erik Hagström utnämndes till verkets förste chef. Efter några år fanns tre sliphus med vattendrivna maskiner. Bolaget som drevs i privat regi fick stora ekonomiska problem.

1818

Karl XIV Johan köpte verket i sin son kronprins Oscars namn (Oscar I).

1825

Kungen fick en hedersgåva, Rosendalsvasen, som står i parken utanför Rosendals slott i Stockholm. Den har en diameter av 3,5 m, är 2,5 m hög och rymmer 3 000 liter. Den väger 9,5 ton och är tillverkad av Garbergsgranit från Gåsvarv. Den tog två år att tillverka.

1844

Karl XIV Johan avled. Tillverkningen av den berömda sarkofagen i Riddarholmskyrkan påbörjades. Arbetet pågick i åtta år och sysselsatte en stor del av Älvdalens befolkning. Sarkofagen är liksom Rosendalsvasen tillverkad av Garbergsgranit. Den väger 16 ton. Ämnet togs i Garberg.

1852

Sarkofagen var klar för leverans, men fick vänta i fyra år på lämpligt vinterföre.

1856

En bister och snörik vinter inföll. Två stora kälkar tillverkades, en för själva sarkofagen och en för locket. 180 starka dalkarlar anställdes för att dra sarkofagen till Gävle, dit man kom efter sexton slitsamma dagar. Sarkofagen lastades där på en ångbåt för vidare transport till Stockholm.

1857

Oscar I sålde Porfyrverket till en affärsman i Älvdalen.

1867

En förödande brand inträffade vid Porfyrverket. Två av de tre sliphusen ödelades. l verkstaden som blev kvar fortsatte några arbetare att tillverka mindre föremål. Tillverkningen pågick till mitten av 1890-talet.

1897

Frost Anders Andersson köpte vad som fanns kvar av maskinerna och startade Älvdalens Nya Porfyrverk i byn Väster Myckeläng (Västäng). Där tillverkades bl a pelarna som bar upp läktaren i Älvdalens kyrka.

1953

Gustaf Vl Adolf fick en smörask på sin Eriksgata genom Dalama. Asken tog nio veckor att tillverka.
Nya Porfyrverket fungerar idag som ett levande museum.

1988

Kung Carl XVI Gustaf invigde Porfyrmuseet och det rekonstrueradeVästra sliphuset vid Porfyrgården i Näset.


© Efter broschyr från Porfyrmuseet.
©2001- GeoNord