Norberg gruvmuseum

Unika mineraler ska locka turister

I gruvbygden Norberg finns en mineralsamling som är unik inom landet till sitt innehåll och omfattning. Den kom till på 1950-talet och har varit i kommunens ägo sedan gruvbolaget avvecklades.
Men först i dagarna har den blivit riktigt tillgänglig för den stora allmänheten. Nu finns den i ett speciellt inrett rum vid Gruvmuseet.

Mineralsamlingen kommer tillsammans med det tramphjul Fagersta-Posten tidigare berättat om, att bli årets stora nyheter när turistsäsongen snart inleds på allvar. Båda de här nya attraktionerna finns vid Gruvmuseet.
- Det här blir ett stort plus för oss på turistsidan och kommer att locka många extra besökare och tilldra sig stort intresse, säger Eva-Lena Nordström på turistbyrån.
- Den här mineralsamlingen kom till på 1950-talet och det var Norbergs Grufförvaltning som låg bakom den. Det berättar Folke Back, som kan såväl berggrunden som Norbergs både utan och innan.
- Samlingen fanns sedan i gruvbolagets kontor i Kärrgruvan och visades för besökare till konto ret. När gruvdriften upphörde flyttades samlingen till en mindre kontorsbyggnad vid Löjtnantsgården i Mossgruvan

En gåva

- När gruvbolaget slutligen avvecklades helt, ja då fick kommunen den fina mineralsamlingen plus en hel del annat i gåva.
- Den första tiden efter ägarbytet låg mineralsamlingen i malpåse, nedpackad i lådor vid Bobergskolan. Sedan blev det en tillfällig hemvist i BIVAB:s gamla kontorslokaler i centrala Norberg.
- I ett rum där kom samlingen nu på plats igen i sina montrar. Men några visningar med regelbundet öppethållande för den stora allmänheten har det inte varit.
- Nu har alltså mineralsamlingen flyttat igen, förhoppningsvis för sista gången. Nu har den hamnat i en miljö där den den hör hemma och Gruvmuseet har blivit en stor attraktion rikare.

400 stuffer

Det är ett tidigare förrådsutrymme som ställts iordning för mineralsamlingens räkning. Rummet har isolerats och ett riktigt golv har lagts in. Samlingen ligger i originalmontrar och det hela kompletteras med en del kartor, tavlor och annat som hör gruvhistorien till.
- Samlingen omfattar ungefär 400 stuffer, det vill säga stenar av alla de slag, i olika storlekar. De representerar den berggrund som Norberg vilar på.
- Allt är hämtat från norbergstrakten berättar Folke Back. Han var själv med och kompletterade samlingen fram till gruvnedläggelsen 1967. Det mesta är från underjorden och såväl malmer som bergarter ingår.
- I samlingen finns alla typer av malm som finns, utom Grängestypen som innehåller fosfor, berättar Folke Back.
- Stufferna är prydligt uppradade i sina montrar och har alla text vad det är och var de hämtats.
- Något av en raritet får väl Norbergs egen mineral, Norbergit,. sägas vara, säger Folke Back.
- Den upptäcktes i Kallmorberget på 1920-talet. I samlingen finns också koppar, därav en stuff som innehåller hela 80 procent koppar, bly, silver och vismut.
- För visst har man utvunnit såväl koppar som bly i Norberg förr i tiden. Ja man har till och med funnit en del guld.

Efterlängtad

- Den är verkligen efterlängtad att vi nu får fram mineralsamlingen i rampljuset, säger Torsten Bergman, ledamot i kultur- och frititdsnämnden.
- Torsten är en av de främsta förkämparna för att bevara olika industrimiljöer i kommunen. Nu har han jobbat och kämpat för att få mineralsamlingen visningsbar.
- Det är ett stort intresse för just mineraler, så jag tror att Gruvmuseet nu blir en vallfärdsort för många människor runt om i landet.
- När säsongen nu startar kan alltså allmänheten ta del av den unika mineralsamlingen. Gruvmuseet öppnas på allvar den 1 juni, men föregås av lite extra aptitretare den 18-19 och 26-27 maj.

LARS-ERIK BÄRTILSSON
Fagersta-Posten 25 mars 1996©2001- GeoNord