VARUTRÄSKPEGMATITEN
Mineral och geologi

En kort introduktion till geologin i området. Del 1.

Pegmatiter kan bildas på många olika sätt. Pegmatiten i Varuträsk skapades för ca. 1.800 miljoner år sedan. På den tiden befann sig det som skulle bli Sverige och Skandinavien strax ovanför ekvatorn.
Där Bergslagen finns idag fanns för 2 miljarder år sedan en stor öbåge av vulkaner, vilka producerade de metaller som i modern tid brutits i många gruvor där. På den tiden fanns inte Västerbotten eller delar av Norrbotten.

Vulkanism och sulfidmalmer i Västerbotten har en ålder på ca 2200 milj år
Därefter bidlades Jörngraniten och en omfattande veckning av berggrunden skedde för ca. 1880 milj år sedan.
Se bilden längre ner om den Svekokarelska orogenesen.
Tredje steget är bildandet av Revsundagraniten. Ny veckning och malmbildning.
Pegmatit- och kvartsgångar. 1785 milj år.
Varuträsk pegmatiten och Skelleftegraniter ca. 1700 milj år.

Man tror att på 3.000 metersnivån under havet bildades en kedja av vulkaner ur vilka metaller fälldes ut och som idag bryts i flera av Skelleftefältets gruvor. Bilden nedan skall ge en liten föreställning om hur det kan ha sett ut.


© 1994. Bilden är hämtad från Berg och jord, Sveriges Nationalatlas.

Området mellan Gävle och Skellefteå var då ett stort och djupt hav och den söderifrån kommande plattan trycktes in under den nordsvenska plattan som börjar ungefär där Skellefteälven går idag.
Plattan som kom söderifrån kom under stort tryck och värme att omvandlas och de havssediment som skapat plattan blev till gnejser (migmatit), graniter med flera bergarter. Ny vulkanism inträffade och en bergskedjebildning ägde rum.

Migmatiterna och gnejserna längs Norrlandskusten har bildats på ett djup av 20-40 km eller mera.
Man kan på den geologiska kartan nedan se en ganska distinkt linje längs Skellefteälven.