REGIONAL GEOLOGI.
VÄSTERBOTTEN-MINERAL OCH BERGARTER

Västerbottens berggrund erbjuder många intressanta besökslokaler samt också många bra exempel på bergarter och mineral.
Några av bilderna har tagaits på lokala utfärder som Västerbottens Amatörgeologer arrangerat och andra efter lokalbeskrivningar från Georange exkursionsguide, samt från SGU arrangerade turer.

Några Västerbottens amatörgeologer som söker efter kuddlava.
Basaltisk-andesitisk kuddlava, Tjamstan,Malå.
Porfyr med plagioklasögon, Ljustjärn, Malå.
Block med rikligt av scheelite ådror, Storuman
1,5 miljarder år gammalt polymikt konglomerat 3 mil väster om Malå.
Svavelkis, kopparglans, zinkblände och blyglans, Kristinebergsgruvan.
Andalusit-sercite-kvartsförekomst i Säter söder om Kristineberg.
Säterförekomsten provbrytning för industri- och byggnadsmaterial.
Kalkförekomsten Borup, Norsjö, som brutits för kalksten.
Kalkstenen var relativt oren och hade en halt på ca 60%.
Peridotit sammansatt av olivin,pyroxen, flogopit och magnetet, Fjällranden.
©2001- GeoNord