AMATÖRGEOLOGISKA FÖRENINGAR I NORGE 2013

Rock & Mineral Associations of Norway 2013


Informationen till adressregistret är hämtad från NAGS nya hemsidan på The Norwegian Society of Mineral Collecters (NAGS). Tidigare kallad för : The Norwegian Rock & Mineral Guide". Lista omfattar endast 41 NAGS-anslutna föreningar. Med reservation för felaktigheter.

  Do you plan to visit Norway? Why not get in touch with the Rock Club in the area you plan to visit and make some new friends. The addresses are in alphabetic order starting with the left column going down. NAGS and the member socities are marked with blue colour. NAGS has now a homepage at: The Norwegian Society of Mineral Collecters (NAGS). Previously called: The Norwegian Rock & Mineral Guide".
NAGS STYRELSE / NAGS COUNCIL
Ordförande / Chairman:
Jan Stenløkk, Kyrkjeveien 10, N-4070 Randaberg.
Vice ordförande / Vice chairman: Hans Chr. Berntzen Tyriveien 21A,
N-5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Sekreterare / Secretary: Siw Brandal Godø.
Kassör / Treasurer: Bjørn Otto Hansen
Gamle Riksvei 67, N-3057 Solbergelva  
Officer: Vegard Evja Redaktör av STEIN /Editor of STEIN:Thor Sørlie, Iddeveien 50, N-1769 Halden.
How to read the addresses
 The name of the club
Contact person, Address, Postal code and town.
 Updated January, 2013
In alphabetical order / alfabetisk ordning vänster kolumn:
Supporters - non-registered stone clubs are marked in grey!
Askim og Omegn Steinhobby c/o Unni Andresen, Nordbuktvn. 35, N-1800 ASKIM
Bergen og Omegn Geologiforening
Boks 795, N-5001 BERGEN. Chairman:Leder: Anne-Britt Berntzen tel: 93080687.
Bergkrystallen Geologiforening Boks 241, N-6101 VOLDA. Chairman:Oddvin Furnes, tel: 70056030
Dalane Geologiforening Boks 539, N-4371 EGERSUND
Drammen og Omegn Geologiforening Postboks 119, N-3056 SOLBERGELVA. Chairman:Reidar Andresen, tel: 32 83 41 81/ 91 33 15 03
Feiselen, Ålen og Rørosdistrikt Geologiforening c/o Anne-Milly Teksle, Brennebu, 3830 ULEFOSS, tel: 94172143
Fensfeltet Geologiforening c/o Nils Vibeto - N-3830 ULEFOSS. Chairman: Nils Vibeto, tel 35944690
Finnmark Gull og Mineralklubb c/o Trond Hegrenes, Elvenes, N-9900 KIRKENES
Follo Geologiforening H. Garstad - Finnstadsvingen 33, N-1406 HEBEKK. Chairman: Per Skrefsrud, tel: 92838108
Fredrikstad Geologiforening Boks 389, N-1601 FREDRIKSTAD. Chairman: Odd Brendbekken, tel: 97 577 894
Gjøvik og Omland Geologiforening Boks 334, N-2801 GJÖVIK. Chairman: Rolf Bjørn Nilsen, Bassengveien 8 C, N-2821 GJØVIK
Gudbrandsdalen Amatrøgeologiske Forening Per Berget, Kvikne, 2640 VINSTRA. Chairman: Per Berget, tel: 61295017/90957701
Hadeland Geologiforening c/o Arne Sandlie, N-2750 GRAN
Halden Geologiforening Thor Sørlie, Iddeveien 50, N-1769 Halden. Chairman: Thor Sørlie/ tel: 69186412
Harstad Geologiforening Boks 2127, N-9401 HARSTAD. Chairman: Kjell Paulsen, tel: 77064437
Haugaland Geologiforening Terje Nilsen, Søllerødveien 22 b, N-5538 HAUGESUND, tel: 52713346
Hedemark Geologiforening Boks 449, N-2301 HAMAR. Chairman: Ole Nashaug, tel: 62598055
Hitra Steinklubb c/o Turid Strøm, N-7250 MELANDSJØ
Hå Stein og Geologiforening Rundveien 17, 4362 VIGRESTAD, Chairman: Reidar Vigrestad
Kongsberg og Omegn Geologiforening Boks 247, N-3601 KONGSBERG. Chairman: Harald Kristiansen, tel: 32724735
Molde Steinforening Torbjørnsvei 12 - N-6429 MOLDE. Leder: Jonny Hals/ tel: 71215857.
Moss og Omegn Geologiforening Boks 284, N-1501 MOSS. Chairman: Jan Erik Edvardsen. E-mail:mogf@c2i.net
Neverdal Geo-klubb c/o Kennet Solbakken, N-8163 NEVERDAL
Odda Geologiforening Postboks 321 - 5751 ODDA
Leder: Norvall Nikolaisen?/ tel: 05 43 816.
Ofoten Amatörgeologiske Forening Åsveien 26- 8520 Ankenesstrand. Chairman: Tor-Arne Jenssen, Telf. 76966159 (work)
Oppdalitten Geologiforening Chairman: Aud Elin Grønning, Fagerhaug, N-7340 OPPDAL, tel: 97602270
Oslo og Omegn Geologiforening Boks 922 Sentrum, N-0104 OSLO. Chairman: Johannes Hanto/ tel: 22 25 26 05
Rana Geologiforening Chris G. Holstad- Korsnesveien 21, N-8616 MO I RANA. Chairman: Chris Holstad, Telf: 47 86 12 54
Ringerike Geologiforening c/o Magne Pedersen, Øllejordet 15, N-3500 HØNEFOSS
Rjukan og Tinn Steinklubb Sam Eydesgt. 340, N-3660 RJUKAN. Chairman: Titti Øvereng, tel: 35094558
Salten Steinklubb Ankjellvn. 5, N-8200 FAUSKE
Sandnes Steinklubb Bernhard A. Øvestad, Ståle Kyllingstad vei 15,, N-4317 Sandnes, tel 51 66 51 42 mob 91320042
Sarpsborg Geologiforening Jan Strebel, Vestagløtt 5-, N-1719 GREÅKER, tel: 69 12 91 89 / 922 90 842
Sauda Geologiforening Helmut Thiem, Fløgstadneset 20, N-4200 SAUDA. Chairman: Helmut Thiem, tlf: 52782938
Solør og Omegn Geologiforening Ole Bredalen, N-2280 GJESÅSEN. Chairman: Ola Bredalen, tlf: 62858938
Stavanger Geologiforening Gustav Vigelands vei 86, N-4023 STAVANGER. Chairman: Synnøve Aslesen
tel: 5158 54 77 mob: 90746885
Steinklubben i Sandnes c/o A. Ommundsen, Bergsagelv 45a, N-4320 HOMMERSÅK
Steinklubben Oslo c/o Lars Olav Kvamsdal, Tømtevn. 102, N-2013 SKJETTEN. Chairman: Lars O Kvamsdal, tlf: 63841613
Sunnfjord Geologiforening Ståle Edvardsen, Elias Melværgt. 4,, N-6900 FLORØ. Chairman: Ståle Edvardsen/ tel: 57741453
Sunnhordland Geologiforening Stigerkontoret Gruva 13, N-5417 Stord. Chairman: Henry Fredriksen
tel: 53412779 / 91880064
Sørlandets Geologiforening Harald Breivik, Nordre Vardåsen 11 B, N-4790 LILLESAND, tel: 37271850/924 59 209
Telemark Geologiforening Postboks 2662, N-3702 SKIEN. Chairman: Jan Rønjom, tlf: 35545310
Tinn og Rjukan Steinklubb c/o Titti Øvereng, Sam Eydestg. 340, N-3660 RJUKAN
Tromsø og Omegn Geologiforening Lakselvbukt,N- 9042 LAKSVATN. Chairman: Finn Jakobsen tel: 77637737.
Trøndelag Amatørgeologiske Forening Boks 953, N-7001 TRONDHEIM
Valdres Geologiforening Boks 134, N-2901 FAGERNES
Vest-Finnmark Geologiforening Jostein Vaskinn, N-9540 VASKINN. Chairman: Jostein Vaskinn / tlf: 78432165
Vestfold Geologiforening Boks 2105 POSTERMINALEN, N-3103 TØNSBERG. Chairman: Stig Larsen/ tel: 92226433
Øvre Hallingdal Steinklubb Boks 296, N-3570 ÅL. Chairman:Jan Holt
Øvre Romerike Geologiforening Postboks 227, N-2070 RÅHOLT. Chairman: Nils Hartung, tlf: 62580432
Ålesund og Omegn Geologiforening Postboks 239, Sentrum, N-6001 ÅLESUND. Chairman: Siw Brandal Godø, tel: 701 85 225

,


©2001- GeoNord